Terms of use of ICT

Terms of Use Information Network

Internal rules of the University

Orders and laws

 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 апрелдаги «Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги 261-сон қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида Низом. 31.05.2018.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ва ҳудудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида Қатағон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 936-сон қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 ноябрдаги «Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 937-сон қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 31 июлдаги «Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни такомиллаштиришга доир Низомларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 526-сонли буйруғи.
 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли Қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 июньдаги «Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида»ги 393-сонли қарори.
 • Олий таълим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами (I тўплам).
 • Олий таълим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами (II тўплам).
 • «Вақт меъёрлари»нинг янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида.
 • «Ўзбекистон Республикаси Олийва ўрта махсус таълим вазирлигида фуқароларнинг ёзма ва оғзаки мурожатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида»ги Низомни тасдиқлаш ҳақида.
 • «Ўзбекистон Республикаси Олий таълим муассасалари битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида».
 • Вазирлик аппаратида иш юритиш ва ҳужжатлар ижроси назоратини ташкил қилиш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида.
 • Давлатолий таълим муассасасининг Намунавий Устави.
 • Вазирликнинг 2009 йил 6 майдаги 131-сонли буйруғига ўзгартириш киритиш тўғрисида.
 • Норматив ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида.
 • О мерах по укреплениб исполнительской дисциплины.
 • Олий таълим муассасаларибитирувчилариникучайтириш тўғрисида.
 • Олий таълим муассасалари талаблари ўқишини қўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисида НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасаларига кўзи ожиз абутерентларни қабул қилиш ТАРТИБИ.
 • Олий таълим муассасаларига қабул қилиш, талабалар қилиш, талабалар ўқишини қўчириш, қайта тиклеш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида.
 • Олий таълим муассасаларида бакалаврларнинг битирув малакавий ишини бажаришга қўйиладиган талабларни тасдиқлаш тўғрисида.
 • Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисида Н И З О М.
 • Олий таълим муассасаларининг кафедра ва деканатлари иш юритувида бўлган асосий ҳужжатларни соддалаштириш тўғрисида.
 • Олий таълим муассасаларинингмагистратурасиги қабулқилиштартиб тўғрисида НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасасаларида ягона кўп балли баҳолаш тизими буйича касбий (ижодий) имтиҳонларни ўтказиш ТАРТИБИ.
 • Олий таълим муассасасаларининг бакалавриатурага талабларни қабул қилиш тартиби тўғрисида НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасаси ички назорат ва Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурини рўёбга чиқаришнинг мониторингини амалга ошириш тўғрисидаги НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасасининг Намунавий Ички тартиб қоидалари ҳамда Уставини тасдиқлаш ҳақида.
 • Олий таълим муассасасининг Намунавий Ички тартиб-қоидалари.
 • Олий таълим ҳақида низом.
 • Талабалар мустақил ишларини ташкил этиш тўғрисида.
 • Таянч (базавий) олий таълим муассасаси тўғрисида Низом.
 • Ўзбекистан Республикасы билимлендириў орынларында екинши ҳәм оннан соңғы тәлимдиалыў ҳаққындағы нызам.
 • Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010 жыл 18 июндағы 119 –санлы қарарының онынланыўы ҳаққында.
 • Ўзбекистон РеспубликасиВазирлармаҳкамасининг 2010 йил 18 июндаги «Олий таълим муассасаларига қабул қилиш, тартиблар ўқитишни кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларнитасдиқлаш ҳақида»ги 118-сонли қарори ижросини таъминлаш тўғрисида.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 31 декабрдаги» Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳолатини баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 355-сонли қорари ижросини таъминлаш тўғрисида.
 • Ўзбекистон Ресубликаси Олий махсус таълим вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазири.
 • Ўқитиш тожик, қозоқ, туркман ва қирғиз тилларида олиб бориладиган айрим таълим йўналишлари бўйича кириш имтихонларини қабул қилиш ТАРТИБИ.
 • “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. №406, 14.09.2016.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 30 мартдаги «Олий таълим муассасаларида тадбирларни ташкил этиш шакллари ва уларнинг мазмунини бойитиш йўналишларидаги услубий тавсияларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 281-сонли буйруғи.

Open lesson

Нызам

РЕЖЕЛЕР

Математикалық анализ
Функционаллық анализ
Алгебра ҳәм дифференциаллық теңлемелер
Әмелий математика ҳәм информатика
Улыўма физика
Ярым өткизгишлер физикасы
Биология ҳәм топырақтаныў
География
Экология ҳәм физиология
Финанслар
Экономика
Бухгалтериялық есап ҳәм аудит
Бизнести басқарыў
Улыўма экономикалық пәнлер
Қарақалпақ тил билими
Қарақалпақ әдeбияты тарийxы ҳәм фольклоры
Әдeбият тeориясы ҳәм оқытыў мeтодикасы
Журналистика
Түркий филологиясы
Өзбек филологиясы кафедрасы
Инглис филологиясы кафедрасы
Немис филологиясы кафедрасы
Рус филологиясы кафедрасы
Улыўма университетлик шет тиллер кафедрасы
Жәмийетлик пәнлер
Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими
Тарийх ҳәм археология
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы
Жынаят ҳуқықы, процеси ҳәм криминалистика
Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў
Пуқаралық ҳәм хожалық ҳуқықы
Спорт пәнлери
Дене тәрбиясы
Музыкалық тәлим
Педагогика ҳәм психология
Улыўма ҳәм органикалық химия кафедрасы
Физикалық ҳәм коллоид химия кафедрасы
Технология кафедрасы
Қурылыс кафедрасы
Архитектура кафедрасы
Электр энергетикасы кафедрасы

Employment contract

Training and retraining of personnel

  Повышение квалификации и переподготовка кадров обеспечивают углубление и обновление профессиональных знаний и навыков. Порядок повышения квалификации и переподготовка кадров устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Download

Schedule of citizens reception

 

On the complaints of individuals and entities

Закон Республики Узбекистан

Об обращениях физических и юридических лиц

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 49, ст. 578)

Принят Законодательной палатой 29 октября 2014 года
Одобрен Сенатом 13 ноября 2014 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области обращений физических и юридических лиц (далее — обращения) в государственные органы и государственные учреждения (далее — государственные органы).

Статья 2. Законодательство об обращениях

Законодательство об обращениях состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Отношения в области обращений в органы самоуправления граждан регулируются в порядке, установленном настоящим Законом.

Действие настоящего Закона не распространяется на:

обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством об административной ответственности, гражданским процессуальным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, хозяйственным процессуальным и иными законодательными актами;

взаимную переписку государственных органов, а также их структурных подразделений.

Статья 3. Право на обращения

Физические и юридические лица имеют право обращаться в государственные органы.

Право на обращения реализуется добровольно. Никто не может быть принужден участвовать в действиях в защиту какого-либо обращения либо против него.

Осуществление права на обращение не должно нарушать права, свободы и законные интересы других физических и юридических лиц, а также интересы общества и государства.

Физические и юридические лица иностранных государств, лица без гражданства имеют право обращаться в государственные органы Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом.

Статья 4. Формы обращений

Обращения могут быть в устной, письменной либо в электронной форме.

Статья 5. Виды обращений

Обращения могут быть в виде заявлений, предложений и жалоб.

[СПиТ:

 1. Обращения граждан / Заявление]

Заявление — обращение с просьбой об оказании содействия в реализации прав, свобод и законных интересов.

[СПиТ:

 1. Обращения граждан / Предложение]

Предложение — обращение, содержащее рекомендации по совершенствованию государственной и общественной деятельности.

[СПиТ:

 1. Обращения граждан / Жалоба]

Жалоба — обращение с требованием о восстановлении нарушенных прав, свобод и защите законных интересов.

Обращения независимо от их вида и формы имеют равное значение.

Статья 6. Требования, предъявляемые к обращениям

В обращении физического лица должны быть указаны фамилия (имя, отчество) физического лица, сведения о месте его жительства и изложена суть обращения.

В обращении юридического лица должны быть указаны полное наименование юридического лица, сведения о его местонахождении (почтовом адресе) и изложена суть обращения.

Обращения могут подаваться на государственном и других языках.

Письменное обращение должно быть закреплено подписью обращающегося — физического лица или подписью руководителя либо уполномоченного лица обращающегося — юридического лица. В случае невозможности закрепления письменного обращения физического лица подписью обращающегося, оно должно быть закреплено подписью составителя с проставлением дополнительно и его фамилии (имени, отчества).

Электронное обращение должно быть в форме электронного документа, подтвержденного электронной цифровой подписью и имеющего другие реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать. Электронное обращение должно соответствовать требованиям, установленным законом.

[СПиТ:

 1. Обращения граждан / Анонимное обращение]

Обращения, в которых не указаны фамилия (имя, отчество) физического лица, сведения о месте его жительства или полное наименование юридического лица, сведения о его местонахождении (почтовом адресе) либо указаны ложные сведения о них, а также не подтвержденные подписью (электронной цифровой подписью), считаются анонимными обращениями.

К обращениям, поданным через представителей обращающихся физических и юридических лиц, прилагаются документы, подтверждающие их полномочия.

Статья 7. Обращения и средства массовой информации

Обращения, поступившие в государственные органы из редакций средств массовой информации, рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Законом.

Обращения, направленные в средства массовой информации, могут использоваться для изучения и отражения общественного мнения в соответствии с законодательством о средствах массовой информации.

Статья 8. Прием физических лиц и представителей юридических лиц

В государственных органах организуется прием физических лиц и представителей юридических лиц. Прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется руководителем государственного органа либо иным уполномоченным лицом. Для этого в государственных органах могут создаваться специальные структурные подразделения, определяются должностные лица, ответственные за прием.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц проводится в установленные дни и часы, согласно графикам приема.

Графики приема и информация о времени, месте проведения и предварительной записи на него, а также порядок приема доводятся до сведения заинтересованных лиц путем публикации на официальных веб-сайтах государственных органов, а также размещения в общедоступных местах на стендах или на других технических средствах в их административном здании.

При устном обращении физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица — документ, подтверждающий его полномочия, а также документ, удостоверяющий его личность.

В приеме физическим лицам и представителям юридических лиц может быть отказано, если по их предыдущему обращению аналогичного характера уже принято решение и об этом в установленном настоящим Законом порядке им сообщено.

Порядок приема физических лиц и представителей юридических лиц в государственных органах определяется руководителями данных органов.

Руководители или иные уполномоченные лица государственных органов, проводящие личный прием, не вправе отказать в приеме при обращении по любым вопросам, в том числе и не входящим в свои полномочия, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи.

Если решение вопросов, изложенных в ходе личного приема, не относится к полномочиям государственного органа, то соответствующие должностные или иные уполномоченные лица должны разъяснить обращающемуся, в какой орган или организацию следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращении.

В ходе личного приема по решению руководителя государственного органа и с письменного согласия обращающегося могут применяться специальные технические средства (аудио- и видеозапись, а также фотосъемка).

Руководителями или иными уполномоченными лицами государственных органов могут быть организованы выездные личные приемы.

Статья 9. Делопроизводство по обращениям

Делопроизводство по обращениям в государственных органах ведется в установленном законодательством порядке.

Глава 2. Гарантии прав физических и юридических лиц на обращения

Статья 10. Недопустимость дискриминации при использовании права на обращения

Дискриминация при использовании права на обращения в зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения физического лица, а также форм собственности, местонахождения (почтового адреса), организационно-правовых форм и других обстоятельств юридических лиц не допускается.

Статья 11. Гарантии осуществления права на обращения

Физическим и юридическим лицам гарантируется право на обращения в государственные органы индивидуально или коллективно.

Статья 12. Гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов при обращении

Государственные органы обязаны соблюдать требования Конституции и законов Республики Узбекистан при рассмотрении обращений, принимать меры для их полного, объективного и своевременного рассмотрения, принимать в пределах своих полномочий меры по обеспечению восстановления нарушенных прав, свобод и защиты законных интересов физических и юридических лиц.

Статья 13. Гарантии принятия и рассмотрения обращений

Обращения подлежат обязательному принятию и рассмотрению государственными органами, за исключением случаев, предусмотренных в статье 20 настоящего Закона.

Физическое или юридическое лицо вправе обжаловать незаконный отказ в принятии и рассмотрении обращения в вышестоящий орган в порядке подчиненности либо непосредственно в суд.

Статья 14. Гарантии неразглашения сведений, ставших известными в связи с обращениями

При рассмотрении обращений не допускается разглашение работниками государственных органов сведений о частной жизни физических лиц, деятельности юридических лиц без их согласия, а также сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законом тайну, и другой информации, если это ущемляет права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц.

Не допускается выяснение данных о физическом и юридическом лице, не относящихся к обращениям.

По просьбе физического лица не подлежат разглашению какие-либо сведения о его личности.

Статья 15. Гарантии безопасности физических и юридических лиц в связи с их обращениями

Запрещается преследование физического лица, его представителя, членов их семей, юридического лица, его представителя и членов семьи представителя юридического лица в связи с их обращениями в государственные органы в целях реализации или защиты своих прав, свобод и законных интересов, а также выражением своего мнения и критики в обращениях.

Глава 3. Порядок подачи обращений и их рассмотрения

Статья 16. Порядок подачи обращений

Обращения подаются непосредственно государственному органу, в полномочия которого входит разрешение поставленных в них вопросов, либо вышестоящему органу в порядке подчиненности.

Физические и юридические лица вправе подать обращение самостоятельно, а также уполномочить на это своего представителя либо направить обращение через средства почтовой связи или в электронной форме. В интересах несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц обращения могут подаваться их законными представителями в порядке, предусмотренном законодательством.

К обращению могут прилагаться имеющиеся решения или их копии, ранее принятые по нему, а также другие документы, необходимые для его рассмотрения, которые не подлежат возврату, за исключением случаев письменного заявления обращающегося об их выдаче. При направлении обращения по подведомственности в другой государственный орган к нему должны быть приложены указанные документы.

Статья 17. Сроки подачи обращений

Сроки подачи обращений, как правило, не устанавливаются. В отдельных случаях может быть установлен срок подачи обращения в соответствующие государственные органы, если это обусловлено возможностями государственного органа по рассмотрению обращения, необходимостью своевременной реализации и обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Заявление или жалоба вышестоящему органу в порядке подчиненности подается не позднее одного года с момента, когда физическому или юридическому лицу стало известно о совершении действия (бездействия) либо принятии решения, нарушающего его права, свободы и законные интересы.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления или жалобы восстанавливается государственным органом, рассматривающим заявление или жалобу.

Статья 18. Порядок рассмотрения обращений

Обращения, поступившие в государственный орган, рассматриваются этим органом или должностным лицом, на которое возложены обязанности по рассмотрению обращений.

Обращения, поступившие в государственный орган, в полномочия которого не входит разрешение поставленных вопросов, в срок не позднее пяти дней направляются соответствующим органам с сообщением об этом в письменной либо в электронной форме обращающемуся.

Запрещается безосновательная передача обращения на рассмотрение другим государственным органам либо направление его тем органам или должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

Если обращения не содержат необходимые сведения для направления их в соответствующие органы, то они в срок не позднее пяти дней возвращаются обращающемуся с мотивированным разъяснением.

В случае возникновения необходимости в дополнительных сведениях, справках и материалах для полного, объективного и своевременного рассмотрения обращения должностное лицо государственного органа, рассматривающее данное обращение, может дополнительно запросить информацию у физического или юридического лица, подавшего обращение, а также в пределах своих полномочий у других государственных органов. Государственные органы, их должностные лица обязаны предоставить запрашиваемую от них информацию в течение десяти дней, если информация не содержит сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, не наносит ущерба правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, интересам общества и государства.

В необходимых случаях государственный орган, рассматривающий обращение, может обеспечить рассмотрение обращения с выездом на место.

При невозможности рассмотрения обращения в отсутствие обращающегося или другого лица они могут быть вызваны должностным лицом государственного органа. При неявке вызываемого обращающегося должностное лицо государственного органа направляет ответ о невозможности рассмотрения обращения без его участия.

Ответ на обращение подписывает руководитель или иное уполномоченное должностное лицо государственного органа.

Если поставленные в обращении вопросы затрагивают деятельность хозяйствующих субъектов, то их представители привлекаются государственными органами в пределах своих полномочий для участия в рассмотрении обращения.

Если при рассмотрении обращения возникнет необходимость проверки деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизия), то она осуществляется в соответствии с законодательством.

Физические и юридические лица имеют право отозвать свои обращения до и во время их рассмотрения до принятия решения по обращению путем подачи заявления в письменной либо в электронной форме.

Заявление об отзыве обращения не исключает принятие государственными органами мер по выявлению и устранению нарушений закона.

Статья 19. Сроки рассмотрения обращений

Заявление или жалоба рассматривается в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, который обязан разрешить вопрос по существу, а когда требуется дополнительное изучение и (или) проверка, запрос дополнительных документов — в срок до одного месяца.

В тех случаях, когда для рассмотрения заявлений и жалоб необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки их рассмотрения могут быть в порядке исключения продлены руководителем соответствующего государственного органа, но не более чем на один месяц, с сообщением об этом обращающемуся.

Предложение рассматривается в срок до одного месяца со дня поступления в государственный орган, за исключением тех предложений, которые требуют дополнительного изучения, о чем в письменной форме сообщается физическому или юридическому лицу, внесшему предложение, в десятидневный срок.

Статья 20. Оставление обращений без рассмотрения

Рассмотрению не подлежат:

анонимные обращения;

обращения, поданные через представителей физических и юридических лиц при отсутствии документов, подтверждающих их полномочия;

обращения, не соответствующие другим требованиям, установленным законом.

Глава 4. Права физических и юридических лиц и обязанности государственных органов при рассмотрении обращений

Статья 21. Права физических и юридических лиц при рассмотрении обращений

При рассмотрении обращения государственными органами физическое и юридическое лицо имеют право получать информацию о ходе рассмотрения обращения, лично излагать доводы и давать объяснения, знакомиться с материалами проверки обращения и с результатами его рассмотрения, представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их истребовании из других органов, пользоваться помощью адвоката.

Должностные или иные уполномоченные лица государственных органов, рассматривающие обращение, обязаны обеспечивать физическому и юридическому лицу возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права, свободы и законные интересы, в случае если они не содержат сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, не наносят ущерба правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, интересам общества и государства.

Статья 22. Меры, принимаемые при рассмотрении обращений

Государственные органы при рассмотрении обращений обязаны незамедлительно принимать меры к пресечению незаконных действий (бездействия), в пределах своих полномочий выявлять причины и условия, способствующие нарушениям прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, пресекать в установленном порядке преследование физического лица, его представителя, членов их семей, юридического лица, его представителя и членов семьи представителя юридического лица в связи с их обращением.

Статья 23. Обязанности государственного органа, рассмотревшего обращение

Государственный орган, рассмотревший обращение, обязан в письменной либо в электронной форме сообщить обращающемуся о результатах рассмотрения и принятом решении незамедлительно после рассмотрения обращения.

Ответы на обращения излагаются, по возможности, на языке обращения, должны содержать конкретные обоснования (по мере необходимости со ссылками на нормы актов законодательства), опровергающие или подтверждающие доводы по каждому вопросу, указанному в обращении.

Должностное или иное уполномоченное лицо государственного органа, принявшего решение по обращению, обязано разъяснить порядок его обжалования, если физическое или юридическое лицо не согласно с ним.

Государственный орган, рассмотревший обращение, его должностные или иные уполномоченные лица обязаны контролировать исполнение решения, принятого по результатам рассмотрения обращения, а также принять меры к возмещению в установленном законом порядке материального ущерба или компенсации морального вреда, если он причинен в результате нарушения прав, свобод и законных интересов физического или юридического лица.

Статья 24. Обобщение и анализ обращений

Государственные органы, рассматривающие обращения, не реже одного раза в год обобщают и анализируют обращения с целью выявления и устранения причин, порождающих нарушения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также интересов общества и государства.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 25. Разрешение споров

Споры в области обращений физических и юридических лиц разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 26. Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда

В случае удовлетворения заявления либо жалобы физического или юридического лица государственным органом, принявшим незаконное решение по нему, обратившемуся в судебном порядке возмещаются ущерб, связанный с подачей и рассмотрением заявления или жалобы, расходы, понесенные в связи с выездом на место для рассмотрения заявления или жалобы по требованию соответствующего государственного органа, и утраченный за это время заработок. В судебном порядке может быть компенсирован также и моральный вред.

Средства, выплаченные государственным органом в качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных физическому или юридическому лицу в связи с нарушением требований закона при рассмотрении его заявления или жалобы, могут быть взысканы с виновного должностного лица в регрессном порядке.

Статья 27. Возмещение расходов при рассмотрении обращений, содержащих заведомо ложные сведения

Расходы, понесенные государственным органом при рассмотрении обращений, содержащих заведомо ложные сведения, могут быть взысканы с физического или юридического лица по решению суда.

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях

Нарушение законодательства об обращениях, а равно подача обращения, содержащего клевету и оскорбления, влечет ответственность в установленном порядке.

Статья 29. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов

Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года № 1064-ХII «Об обращениях граждан» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 5, ст. 140);

2) Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года № 1065-XII «О введении в действие Закона Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 5, ст. 141);

3) Закон Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 года № 446-II «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 1, ст. 7).

Статья 30. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ

г. Ташкент,

3 декабря 2014 г.,

№ ЗРУ-378