The entrants admission project for the 2016-2017 academic year

Қорақалпоқ давлат университетида 2016/2017 ўқув йилида бакалаврлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича                                                                                                            ТАҚСИМЛАНИШИ
Таълим йўналишларининг танлов коди (шифр) Таълим йўналишлари Жами Давлат грантлари асосоида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус ўзбек рус
19 Қорақалпоқ давлат университети 1894     615 ўз.     1180 кк. 65 рус.
20 коз.   14 тур.
670 219 21      420 кк        5 коз     5 тур 1224 396 44       760 кк  15 қоз  9 тур
5111043 Касб таълими (Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси) 20 8 8 кк 12 12 кк
5111065 Касб таълими (Агрокимё ва агротупроқшунослик) 20 7 7 кк 13 13 кк
5111400 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 90 45 15 5          25 кк 45 15 10         20 кк
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20 5 5 кк 15 15 кк
5112000  Жисмоний маданият 70 10 2 1          7 кк 60 13 9        38 кк
Шу жумладан аёллар спорти йуналиши буйича 25 5 5 кк 20 20 кк
5120100 Филология ва тилларни укитиш:
ўзбек тили 75 30 30 45 45
қорақалпоқ тили 80 30 30 кк 50 50 кк
қозоқ тили 20 5 5 қоз 15 15 қоз
туркман тили 14 5 5 тур 9 9 тур
инглиз тили 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
немис тили 20 5 5 кк 15 15 кк
рус тили 40 15 15 25 25
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар буйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
5120300 Тарих (давлатлар ва минтакалар буйича) 40 10 4 6 кк 30 11 19 кк
5120500 Фалсафа 20 5 5 кк 15 15 кк
5130100 Математика 50 20 8 12 кк 30 12 18 кк
5130200 Амалий математика ва информатика 20 10 4 6 кк 10 4 6 кк
5140100 Биология  (турлари бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5140200 Физика 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5140500 Киме 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5140600 География 25 10 4 6 кк 15 6 9 кк
5140700 Гидрометеорология 20 5 5 кк 15 15 кк
5141000 Тупрокшунослик 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5220100 Журналистика (фаолият турлари буйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва сохалар бўйича) 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
5230600 Молия 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоклар буйича) 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
5240100 Юриспруденция (фаолият турлари буйича) 20 5 2 3 кк 15 5 10 кк
5310200 Электроэнергетика (тармоклар ва йуналишлар буйича) 75 30 10 20 кк 45 15 30 кк
5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнология (тармоклар буйича) 80 30 10 20 кк 50 20 30 кк
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоклар буйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 80 30 10 20 кк 50 20 30 кк
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 25 10 15 кк 35 10 25 кк
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (тармоқлар бўйича) 70 35 15 20 кк 35 15 20 кк
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 130 45 15 30 кк 85 35 50 кк
5340100 Архитектура 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5340200 Бинолар ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 90 30 10 20 кк 60 20 40 кк
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 25 10 10 кк 15 15 кк
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 60 25 10 15 кк 35 10 25 кк
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 70 25 10 15 кк 45 20 25 кк
5340800 Автомобил йуллари ва аэродромлар 60 20 7 13 кк 40 13 27 кк
5630100 Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
                                Ректор                                                                             М.А.Жуманов

The entrants admission project for the 2017 -2018 academic year

Қорақалпоқ давлат университетининг
2017/2018 ўқув йилида бакалаврлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича
ТАҚСИМЛАНИШИ
Шифр Таълим йўналишлари Жами Давлат грантлари асосоида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус ўзбек рус
Қорақалпоқ давлат университети 2200
727 ўз.
1348 кк.
85 рус.
20 коз.
20 тур.
640 204 24
402 кк
5 коз
5 тур
1560 523 61
946 кк
15 қоз
15 тур
шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 5111018 Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари 25 7 7 кк 18 18 кк
2 5111043 Касб таълими: экология ва атрофмуҳит муҳофазаси 25 8 8 кк 17 17 кк
3 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 90 25 8 5          12 кк 65 20 15         30 кк
4 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20 5 5 кк 15 15 кк
5 5112000 Жисмоний маданият 50 15 3 12 кк 35 12 23 кк
Шу жумладан аёллар спорти йўналиши буйича 15 5 5 кк 10 10 кк
6 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш:
ўзбек тили 75 25 25 50 50
қорақалпоқ тили 80 30 30 кк 50 50 кк
қозоқ тили 20 5 5 қоз 15 15 қоз
туркман тили 20 5 5 тур 15 15 тур
инглиз тили 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
немис тили 20 5 5 кк 15 15 кк
рус тили 40 15 15 25 25
7 5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар буйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
8 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 50 10 3 2
5 кк
40 12 8
20 кк
9 5120500 Фалсафа 20 5 5 кк 15 15 кк
10 5130100 Математика 60 10 3 2
5 кк
50 17 13
20 кк
11 5130200 Амалий математика ва информатика 20 10 4 6 кк 10 4 6 кк
12 5140100 Биология  (турлари бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
13 5140200 Физика 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
14 5140500 Киме 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
15 5140600 География 25 10 4 6 кк 15 6 9 кк
16 5140700 Гидрометеорология 20 5 5 кк 15 15 кк
17 5141000 Тупроқшунослик 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
18 5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
19 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 25 10 15 кк
20 5230600 Молия 25 25 10 15 кк
21 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоклар буйича) 25 25 10 15 кк
22 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари буйича) 20 20 7 13 кк
23 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 25 5 5кк 20 20 кк
24 5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 75 25 10 15 кк 50 20 30 кк
25 5310700 Электр техникаси, электр механикаси  ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 70 20 7 13 кк 50 20 30 кк
26 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
27 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
28 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 80 20 7 13 кк 60 25 35 кк
29 5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 25 5 5 кк 20 20 кк
30 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 25 10 15 кк 35 10 25 кк
31 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 80 30 10 20 кк 50 20 30 кк
32 5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 25 5 5 кк 20 20 кк
33 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 150 40 15 25 кк 110 45 65 кк
34 5340100 Архитектура (турлари бўйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
35 5340200 Бинолар ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 110 40 15 25 кк 70 25 45 кк
36 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 40 10 4 6 кк 30 11 19 кк
37 5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 70 25 10 15 кк 45 15 30 кк
38 5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш 70 25 10 15 кк 45 20 25 кк
39 5340800 Автомобил йуллари ва аэродромлар 70 25 10 15 кк 45 20 25 кк
40 5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 50 10 4 6 кк 40 16 24 кк
41 5630100 Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
                                Ректор в.в.б.                                                                 М. Ибрагимов
                    Маркетинг булими бошлиги                                                      С.Н.Габбаров

The entrants admission project for the 2018 -2019 academic year

The entrants admission quota of Karakalpak State University named after Berdakh for the 2018-2019 academic year has been confirmed. According to this plan 2290 bachelor students (including 570 students on the basis of the state grant, 1720 students on contract basis), total for magistracy – 113 students (33 students on the basis of the state grant, 80 students on contract basis) will be admitted for studying.


Bachelor
Code Directions of specialty Total Соннан:
Karakalpak
groups
Uzbek
groups
Russian
groups
Kazakh
groups
Turkmen
groups
Total on the basis of the state grant on con-
tract basis
Total on the basis of the state grant on con-
tract basis
Total on the basis of the state grant on con-
tract basis
Total on the basis of the state grant on con-
tract basis
Total on the basis of the state grant on contract basis
Total for Karakalpak State University 2290 1314 333 981 643 159 484 268 53 215 25 5 20 40 20 20
5111018 Professional Education: Informatics and Informational Technologies  (according to the directions) 20 20 5 15
5111400 The Foreign Language and Literature (The English Language) 120 60 15 45 35 10 25 25 5 20
5111600 National Idea, Fundamentals of Spirituality and Law Education 20 20 5 15
5112000  Physical Cuture 60 30 8 22 20 5 15 10 2 8
5112001 Physical Cuture: including the directions of women sport 15 15 5 10
5120100 Philology and Teaching Languages:
5120101 Philology and Teaching Languages: the Uzbek Language 125 125 30 95
5120103 Philology and Teaching Languages: The Karakalpak Language 125 125 30 95
5120116 Philology and Teaching Languages:  The Kazakh Language 25 25 5 20
5120112 Philology and Teaching Languages:  The English Language 50 25 5 20 15 3 12 10 2 8
5120113 Philology and Teaching Languages:    The German  Language 25 25 5 20
5120102 Philology and Teaching Languages: The Russian Language 80 80 15 65
5120118 Philology and Teaching Languages: The Turkmen Language 40 40 20 20
5120118-14 including target admission for Khorezm region 10 10 10
5120200 Theory and Practice of Translation (The English and Karakalpak Languages) 20 20 5 15
5120300  History (according to the countries and regions) 50 25 5 20 15 3 12 10 2 8
5120500 Philosophy 20 20 5 15
5130100 Mathematics 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5130200 Applied Mathematics and Informatics 30 20 10 10 10 5 5
5140100  Biology (according to the directions) 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5140200  Physics 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5140500 Chemistry 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5140600 Geography 25 15 6 9 10 4 6
5140700 Hydrometeorology 20 20 5 15
5141000 Soil Science 50 35 10 25 15 5 10
5220100  Journalism (according to the types of services) 40 25 6 19 15 4 11
5230100  Economics (according to the branches and spheres) 25 13 3 10 7 1 6 5 1 4
5230600 Finances 25 13 3 10 7 1 6 5 1 4
5230900  Accounting and Audit (according to the branches) 25 13 3 10 7 1 6 5 1 4
5240100 Jurisprudence (according to the types of services) 40 20 3 17 12 1 11 8 1 7
5310100 Energetics (according to the branches) 25 15 3 12 10 2 8
5310200 Electroenergetics (according to the branches and directions) 25 15 3 12 10 2 8
5310700 Electrotechnics,  Electromechanics and Electrotechnologies (according to the branches) 25 15 3 12 10 2 8
5310900  Metrology, Standardizing and Product Quality Management (according to the branches) 50 30 10 20 20 5 15
5311500 Geodesy, Cartography and Cadastre (according to the branches) 50 30 10 20 20 5 15
5311900 Development and Exploitation of Oil and Gas Fields 80 55 15 40 25 5 20
5320300 Technological Machines and Equipments (according to the branches) 25 25 5 20
5320400 Chemical Technology (according to the types of manufactures) 20 20 5 15
5320900 Constructing and Technology of Light Industry Products (according to the branches) 50 25 9 16 15 4 11 10 2 8
5321000 Food Technology (according to the types of products) 25 25 5 20
5321300 Technology of Oil and Oil – Gas Processing 50 30 10 20 20 5 15
5340100 Architecture (according to the types) 50 30 10 20 10 3 7 10 2 8
5340200 Construction of Buildings and Structures (according to the types) 50 30 10 20 10 3 7 10 2 8
5340300 City Construction and Economy 40 25 6 19 15 4 11
5340400 Construction of Engineering  Communications and Installation  (according to the types) 70 40 16 24 20 6 14 10 3 7
5340500 Production of Building Materials, Goods and Constructions (according to the types) 25 25 5 20
5340800 Car Roads and Airfields 25 25 5 20
5411100 Technology of Growing and Processing of Medicinal Herbs 50 30 6 24 20 4 16
5610300 Tourism (according to the  directions of services) 40 20 5 15 10 3 7 10 2 8
5630100 Ecology and Protection of Environment (according to the branches and spheres) 40 25 10 15 15 5 10
Magistracy
Code Specialties Total on the basis of the state grant on contract basis
Total including: Total including:
Uzb Rus Kk Uzb Rus Kk
17 Karakalpak State University 113
12 Uzbek
95 Karakalpak
6 Russian
33 4 1 28 80 8 5 67
including: according to the specialties
1 5А111601 Methodology of the Social – Humanitarian Sciences (Fundamentals of Spirituality) 4 1 1 3 3
2 5А112001 Theory and Methodology of Physical Education and Sports Training 4 1 1 3 3
3 5А120101 Literary Theory
The Uzbek Literature 6 2 2 4 4
The Karakalpak Literature 6 2 2 4 4
4 5А120102 Linguistics:
The Uzbek Language 6 2 2 4 4
The Karakalpak Language 6 2 2 4 4
The Russian Language 6 1 1 5 5
The English Language 6 1 1 5 5
5 5А120301 History of Uzbekistan 4 2 2 2 2
6 5А120401 Archaeology 4 1 1 3 3
7 5А120502 Philosophy (according to the sphere of usage) 4 1 1 3 3
8 5А130101 Mathematics (according to the directions) 7 2 2 5 5
9 5А130103 Differential equations and mathematical physics 4 1 1 3 3
10 5А130202 Applied Mathematics and Informational Technologies 4 2 2 2 2
11 5А140101 Biology (according to the direction of science) 4 2 2 2 2
12 5А140103 Ichthyology and Hydrobiology 5 2 2 3 3
13 5А140204 Condensed – Matter Physics and Materials Science (according to the types) 4 1 1 3 3
14 5А140501 Chemistry (according to the direction of science) 5 1 1 4 4
15 5А140602 Geography (according to the object of studying) 4 1 1 3 3
16 5А220101 Journalism (according to the types of services) 4 1 1 3 3
17 5А230102 Economics (according to the branches and spheres) 4 1 1 3 3
18 5А230901 Accounting (according to the branches and spheres) 4 1 1 3 3
19 5А240101 State Law and Governance (according to the spheres) 4 1 1 3 3
20 5А630102 Ecology (according to the branches and spheres) 4 1 1 3 3

The subject set of entrance tests

Шифр Учебное направление  Блоки тестов Балл
1 5111007 Профессиональное образование (строительство зданий и объектов) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
2 5111019 Профессиональное образование(химико- технологическое) Химия
Математика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
3 5111600 Национальная идея, основы духовности и правовое образование История  Родной язык и литература  Иностранный язык 3,1
2,1
1,1
4 5112000 Физическая культура Биология
Творческий экзамен
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
5 5112000 В том числе  направления женского спорта Биология
Творческий экзамен
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
6 5120101 Филология и обучение языкам : узбекский язык Узбекский язык и литература
История
Иностраннный язык
3,1
2,1
1,1
7 5120102 Филология и обучение языкам : русский язык Русский язык и литература
История
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
8 5120103 Филология и обучение языкам : каракалпакский язык Каракалпакский язык и литература
История
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
9 5120112 Филология и обучение языкам : английский язык Английский язык и литература
Родной язык и литература
История
3,1
2,1
1,1
10 5120113 Филология и обучение языкам : немецкий язык Немецкий язык и литература
Родной язык и литература
История
3,1
2,1
1,1
11 5120116 Филология и обучение языкам : казахский язык Творческий экзамен (Казахский язык и литература)
Творческий экзамен (История)
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
12 5120118 Филология и обучение языкам : туркменский язык Творческий экзамен (Туркменский язык и литература)
Творческий экзамен  (История)
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
13 5120200 Теория и практика перевода (по языкам) Родной язык и литература
Английския язык и литература
История
3,1
2,1
1,1
14 5120300 История (государственная и региональная История
Родной язык и литература
Иностранный  язык
3,1
2,1
1,1
15 5120500 Философия История
Родной язык и литература
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
16 5130100 Математика Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
17 5130200 Прикладная математика и информатика Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
18 5140100 Биология  (по видам) Биология
Химия
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
19 5140200 Физика Физика
Математика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
20 5140500 Химия Химия
Биология
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
21 5140600 География География
Математика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
22 5140700 Гидрометеорология География
Математика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
23 5141000 Почвоведение Биология
Химия
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
24 5220100 Журналистика (по видам деятельности) Родной язык и литература
История
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
25 5230100 Экономика (по направлениям  и видам) Математика
Иностранный язык
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
26 5230600 Налог Математика
Иностранный язык
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
27 5230900 Бухгалтерский учет и аудит  (по направлениям) Математика
Иностранный язык
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
28 5240100 Юриспруденция (по видам деятельности) История
Родной язык
Иностранный язык
3,1
2,1
1,1
29 5310200 Электроэнергетика (по направлениям и видам) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
30 5310700 Электротехника, электромеханика и электротехнология (по направлениям) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
31 5311500 Геодезия, картография и кадастр (по направлениям) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
32 5311900 Производство и использование месторождений нефти и газа Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
33 5320400 Химическая технология (по видам деятельности) Химия
Математика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
34 5320900 Технология и производство конструкции  предметов легкой промышленности ( по направлениям) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
35 5321300 Технология переработки нефти и газа Химия
Математика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
36 5340100 Архитектура Математика
Творческий экзамен
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
37 5340200 Строительство зданий и объектов  ( по видам) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
38 5340300 Градостроительство и  хозяйство Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
39 5340400 Строительство и монтаж  коммуникации инфраструктуры ( по видам) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
40 5340500 Производство  строительных материалов,  предметов и конструкций ( по видам) Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
41 5340800 Автомобильные дороги и аэродромы Математика
Физика
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1
42 5630100 Экология и защита  окружающей стреды ( по видам) Математика
Химия
Родной язык и литература
3,1
2,1
1,1

 

Baccalaureate degree

Code number Name, formation, major Total On the basis of grant On the basis of contract
Total Including: Total Including:
uzb rus qq uzb rus qq
1 5111007 Кәсиплик тәлим: имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы 25 10 10 15 15
2 5111019 Кәсиплик тәлим: химиялық технология 25 10 10 15 15
3 5111400 Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили) 86 37 10 5 22 49 15 10 24
4 5111600 Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқықый тәлим 25 5 5 20 20
5 5112000 Физикалық мәденият 45 20 5 15 25 10 15
6 5112000 Физикалық мәденият: ҳаял-қызлар спорты 25 10 10 15 15
7 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Өзбек тили 75 30 30 45 45
8 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қарақалпақ тили 75 30 30 45 45
9 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қазақ тили 20 5 5 15 15
10 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Түркмен тили 20 8 8 12 12
11 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Инглис тили 22 5 2 3 17 5 12
12 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Немис тили 22 5 5 17 17
13 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Рус тили 40 15 15 25 25
14 5120200 Аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм қарақалпақ тили) 20 5 5 15 15
15 5120300 Тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша) 40 10 5 5 30 10 20
16 5120500 Философия 20 5 5 15 15
17 5130100 Математика 50 15 5 10 35 15 20
18 5130200 Әмелий математика ҳәм информатика 30 10 5 5 20 10 10
19 5140100 Биология (түрлер бойынша) 40 15 5 2 8 25 8 6 11
20 5140200 Физика 50 15 5 10 35 10 25
21 5140500 Химия 50 15 5 10 35 10 25
22 5140600 География 40 10 5 5 30 10 20
23 5140700 Гидрометеорология 20 5 5 15 15
24 5141000 Топырақтаныў 25 5 5 20 20
25 5220100 Журналистика (хызмет түрлери бойынша) 20 5 5 15 15
26 5230100 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) 40 5 2 3 35 15 20
27 5230600 Финанс 40 5 2 3 35 15 20
28 5230900 Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) 40 5 2 3 35 15 20
29 5240100 Юриспруденция (хызмет түрлери бойынша) 20 5 2 3 15 5 10
30 5310200 Электр энергетикасы (тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 75 30 10 20 45 15 30
31 5310700 Электротехника, электромеханика ҳәм электротехнология (тармақлар бойынша) 50 20 5 15 30 10 20
32 5311500 Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) 50 15 5 10 35 15 20
33 5311900 Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў 75 25 10 15 50 20 30
34 5320400 Химиялық технология 60 25 10 15 35 15 20
35 5320900 Жеңил санаат өнимлери конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (тармақлар бойынша) 80 35 10 25 45 15 30
36 5321300 Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 100 45 15 30 55 20 35
37 5340100 Архитектура 40 10 5 5 30 10 20
38 5340200 Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы (түрлер бойынша) 70 30 5 25 40 10 30
39 5340300 Қала қурылысы ҳәм хожалығы 30 10 10 20 20
40 5340400 Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монтаж (түрлер бойынша) 60 25 10 15 35 15 20
41 5340500 Қурылыс материаллары, өнимлери ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў (түрлер бойынша) 60 25 5 20 35 10 25
42 5340800 Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар 50 20 5 15 30 10 20
43 5630100 Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (тармақлар бойынша) 40 15 5 10 25 10 15

Instructions for applicants

Instructions for applicants

Prospective students on admission to study in college admissions passes the following documents:

statement addressed to the rector of the institution, indicating the direction of language and forms of education;

original instrument of secondary and secondary special, professional education;

medical report on Form 086 / Y;

passport;

6 photos 3,5 x4, 5 cm;

original document winner of international and national competitions, contests and competitions, proving his right to enroll in non-competitive basis;

recommendation for study of the military unit in which the applicant held for military service.

entrants to the Institute of Physical Education, besides the above mentioned documents must pass a document confirming the athletic skills (sports book category), 8 photos (for a special inspection of sports).

Persons entering into special correspondence department, pass an extract from the work book in the prescribed manner.

In a special section the persons who have only secondary special, professional education and have at least 3 years of teaching experience.

passport and a document on military duty imposed personally.

Foster school committee for three days before the tests on the notice board put up lists of students into groups and layout buildings and classrooms.

If the above documents the selection committee has no right to refuse the admission of the candidate. Citizens have the right to receive the second and subsequent higher education on a contractual basis (the law “On Education”, paragraph 14).

Entrant for 3 days before the tests carefully studying the pattern and remembers the name and location of housing, floor and number of audience, where he will pass the test trials.

3 days before testing of applicants are given a pass, which shows the group number.

testing day, a special extra-mural departments of educational institutions is based on the” Regulations “in the Uzbek , Russian and Karakalpak languages in all regions of the Republic of Uzbekistan in the same day, at the same time.

Admission of applicants in housing starts in the test day at 7.30 am. At the entrance to the housing applicant makes a pass on duty and passport. From 8.00 Applicants are in the audience with a number that matches the number of their group. Admission of students in the audience stops at 8.30.

Entrants are prohibited to carry dictionaries, reference books, tables, notebooks, crib sheets, calculators and cell phones.

Late applicants (after 8.30) for testing are not allowed.

applicants, not who appeared at the appointed time, additional testing is test;

Students pass tests in the language in which to study at university.

Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan

Testing rules

 • For the purpose of legislative maintenance of the begun process of updating of an education system the law “About education” Republics Uzbekistan.
 • Under the initiative and at direct participation of the President of Republic Uzbekistan I.Karimov the National program on training of personnel, accepted Oliy Majlis (Parliament) in 1997 has been developed.
 • Test tests are spent by the State centre of testing at the Republic Uzbekistan Cabinet agree Positions about carrying out of test tests.
 • The enrolment of students in the higher educational institutions of republic is carried out on the basis of Position confirmed by the State commission on reception in Republic Uzbekistan educational institutions.
 •  Reception in the higher educational institutions for all arriving (both under grants, and on a paid-contract basis) is carried out on the basis of equality, by uniform rules of reception and competition. Prime transfer under the state grants of the entrants who have typed the highest points at test tests is thus provided. Other entrants on the basis of a rating of points of testing have the right to transfer within the established quotas on a paid-contract basis.
 •  On each higher educational institution competition is spent separately in formation directions, forms and training languages.
 •  The entrant passes test in language on which it will be trained in the higher educational institution.
 • Winners of the international and republican Olympic Games, competitions and the competitions, having the right to out-of-competition transfer, represent confirming documents in the original.
 • According to the Decree of the President of Republic Uzbekistan from June, 10th, 1999 “About support of offers on establishment of the State award of name Zulfia” pupils of schools, lyceums and colleges – winners of the State award of name Zulfia are enlisted in the higher educational institutions in corresponding directions of formation hors concours without test tests and professional (creative) examinations on the basis of the state grants.
 • Winners of republican competition “Tarbiyachi” (Tutor) – graduates of pedagogical average special educational institutions and tutors of educational institutions, republican competition “Xamshira” (Nurse) – nurses of medical institutions, republican competition on the fine arts of Academy of arts, winners of the award “Nihol”, spent by the national education Ministry, Ministry the Public health services, the corresponding ministries, departments, according to the recommendations given out by them, the decision of the State commission are enlisted in the higher educational institutions in corresponding directions of formation hors concours without test tests and professional (creative) examinations on the basis of the state grants.
 • The corporate information system of the Ministry of the higher and average vocational education which has allowed is created unites in a uniform information field all high schools of republic.
 • The program of substantial filling of socially-educational information network ЗиёNET is introduced by historical, scientific, cultural, moral-ideological, information resources.
 • The information-resource centres of high schools are equipped by computer, multiplying technics, media of exchange and deliveries of information. Modern systems of automatic formation of fund and search of information take root into them.
 • The international cooperation develops in directions of creation of joint higher educational institutions, participations in performance of foreign projects and grants, training abroad students, post-graduate students and докторантов, improvements of professional skill abroad; carrying out and participations in symposiums, conferences and seminars.

Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan

 

Decrees of the Cabinet (Urgent military service)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ВЫСШИЕ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГРАЖДАН, ОТСЛУЖИВШИХ СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
11 июля 2012 г.,
№ 205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О ПРИЕМЕ В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2005/2006 УЧЕБНОМ ГОДУ

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 22, ст. 158)

В целях выполнения задач, определенных Национальной программой по подготовке кадров, отбора талантливой и одаренной молодежи в высшие образовательные учреждения и подготовки для отраслей экономики и социальной сферы республики высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям, а также дальнейшего совершенствования и повышения качества подготовки специалистов в области современных компьютерных и информационных технологий, педагогических кадров с высшим образованием для профессиональных колледжей и общеобразовательных школ:

1. Установить на 2005/2006 учебный год общие квоты приема по подготовке: бакалавров в количестве 51175, в том числе по государственным грантам в количестве 19975 и на платно-контрактной основе — 31200, с распределением их по высшим образовательным учреждениям и направлениям образования согласно приложению № 1*;

* Приложение № 1 не приводится. магистров в количестве 6200, в том числе по государственным грантам в количестве 1500 и на платно-контрактной основе — 4700, с распределением их по высшим образовательным учреждениям и специальностям согласно приложению № 2*;

* Приложение № 2 не приводится. бакалавров — на специальных заочных отделениях при высших образовательных учреждениях из числа педагогических кадров со средним специальным образованием и стажем практической педагогической работы по соответствующему виду образования не менее трех лет, а также из наставников детского спорта в количестве 5065, в том числе по государственным грантам в количестве 1265 и на платно-контрактной основе — 3800, с распределением их по высшим образовательным учреждениям и направлениям образования согласно приложению № 3*.

* Приложение № 3 не приводится.

2. Министерствам и ведомствам, имеющим высшие образовательные учреждения, совместно с Государственным центром тестирования в недельный срок внести на утверждение в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан предложения о распределении в подведомственных высших образовательных учреждениях квот приема в бакалавриат и магистратуру по государственным грантам и на платно-контрактной основе по языкам обучения.

3. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан с 2005/2006 учебного года открыть при Национальном университете Узбекистана специальные двухгодичные Высшие курсы по журналистике с квотой приема на платно-контрактной основе в количестве 60 единиц.

Установить, что: на Высшие курсы по журналистике принимаются на конкурсной основе специалисты, имеющие степень бакалавра по другим специальностям и проявившие свои творческие способности в сфере журналистике;
обучение на Высших курсах по журналистике производится на платно-контрактной основе;
по завершению обучения выпускникам Высших курсов по журналистике присваивается степень магистра по специальности «журналистика» с выдачей диплома установленного образца.

4. Утвердить обновленный состав Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2005/2006 учебном году согласно приложению № 4*.
* Приложение № 4 не приводится.

5. Разрешить Государственной комиссии (Р.С. Касымов) вносить, по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан, необходимые изменения в показатели приема в пределах установленных общих квот приема, исходя из результатов тестовых испытаний в бакалавриат и магистратуру высших образовательных учреждений.

6. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством юстиции Республики Узбекистан, Советом Федерации профессиональных союзов Узбекистана: ввести, начиная с 2005/2006 учебного года, в практику распределение выпускников высших образовательных учреждений, обучавшихся по всем направлениям образования на основе государственных грантов, на работу в образовательные учреждения, предприятия и организации, с условием обязательной отработки не менее трех лет;
в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Положение о целевой подготовке кадров на основе государственных грантов.

7. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение из бюджета необходимых средств с учетом установленных на 2005/2006 учебный год квот приема в бакалавриат, магистратуру и специальные заочные отделения на основе государственных грантов.

8. Признать утратившими силу: приложение № 9 к постановлению Кабинета Министров от 4 ноября 2004 г. № 519;
абзацы третий и четвертый пункта 2 постановления Кабинета Министров от 26 февраля 1999 г. № 88 «О совершенствовании системы подготовки и переподготовки журналистских кадров».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.C. Касымова.

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ

Decrees of the President of Republic Uzbekistan (Urgent military service)

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы льгот военнослужащим, проходящим срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан»

31.10.2005

Постановление Президента Республики Узбекистан.

Считая военную службу школой физической и моральной закалки молодежи, где формируются ее твердые жизненные принципы, высокие патриотические качества; учитывая необходимость дальнейшего усиления материальных, моральных и духовных стимулов повышения эффективности прохождения гражданами срочной военной службы; принимая во внимание значимость поощрения завершающих армейскую службу молодых людей, создания для них необходимых стимулов и условий для продолжения обучения и поступления в высшие образовательные учреждения страны:

1. Установить гражданам, отслужившим срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан, при поступлении в высшие образовательные учреждения республики льготные условия при тестовых испытаниях в виде дополнительных баллов в размере 25 процентов от их максимально возможного количества.

Определить, что:

 • установленная настоящим постановлением льгота предоставляется лицам, имеющим соответствующие рекомендации командования воинских частей, и распространяется на все направления образования во всех без исключения высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан;
 • по педагогическим, сельскохозяйственным, естественнонаучным и техническим направлениям обучения абитуриенты из числа отслуживших срочную военную службу граждан, имеющие рекомендации командования воинских частей, но не набравшие в ходе конкурсного отбора (тестирования) необходимое количество баллов, зачисляются на учебу в высшие образовательные учреждения на платной контрактной основе.

2. Принять предложение Общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» об оказании студентам из числа граждан, прошедших срочную военную службу и зачисленных на платную контрактную форму обучения, материальной поддержки в виде оплаты 35 процентов суммы контракта в течение всего периода учебы при условии их активного участия в деятельности студенческих организаций движения «Камолот».

Рекомендовать Центральному совету Общественного движения Узбекистана «Камолот» (Б.Убайдуллаев) разработать совместно с Министерством финансов (С.Рахимов), Министерством высшего и среднего специального образования (Р.Касымов) и утвердить в установленном порядке Правила оказания материальной поддержки студентам из числа граждан, отслуживших срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан.

3. Министерствам обороны (К.Гуломов), внутренних дел (З.Алматов), Службе национальной безопасности (Р.Иноятов):

 • принять меры по увеличению количества выдаваемых рекомендаций для поступления в высшие образовательные учреждения страны военнослужащим срочной военной службы, имеющим высокие результаты боевой и общественно-политической подготовки, примерную воинскую дисциплину;
 • в месячный срок совместно с Министерством юстиции (Б.Мустафаев) разработать и утвердить в установленном порядке Положение о порядке выдачи рекомендаций военнослужащим срочной военной службы для поступления на учебу в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан, предусмотрев персональную ответственность командиров боевых групп, взводов, батальонов, бригад за объективность принимаемых решений;
 • разработать и утвердить в установленном порядке единую форму бланка рекомендации командования войсковой части уволенным в резерв военнослужащим срочной военной службы для поступления на льготных условиях на учебу в высшие образовательные учреждения;
 • в трехмесячный срок совместно с Государственным центром тестирования (Б.Исмаилов) разработать тесты для итоговых оценок освоения военнослужащими срочной военной службы программ боевой и общественно-политической подготовки с учетом особенностей служебно-боевых задач различных родов войск и видов Вооруженных Сил; результаты тестов учитывать при выдаче военнослужащим срочной военной службы рекомендаций для поступления на учебу в высшие образовательные учреждения.

Определить, что граждане, уволенные в резерв Вооруженных Сил до декабря 2005 года и получившие рекомендации командования войсковых частей старого образца, при поступлении в высшие учебные заведения страны пользуются установленными настоящим постановлением льготами.

4. Объединенному штабу Вооруженных Сил (В.Махмудов), Министерству внутренних дел (З.Алматов), Службе национальной безопасности (Р.Иноятов):

 • совместно с министерствами народного образования (Т.Джураев), здравоохранения (Ф.Назиров), Государственным центром тестирования (Б.Исмаилов), руководителями призывных комиссий Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента глубоко проанализировать существующую систему тестирования и конкурсного отбора граждан, призываемых на срочную военную службу, и принять конкретные меры по ее совершенствованию и повышению эффективности, в том числе путем внедрения современных компьютерных технологий, направленных на объективное изучение состояния здоровья и интеллектуального уровня развития призывников;
 • в недельный срок уточнить программу начальной военной подготовки вновь зачисленных на срочную военную службу военнослужащих; внести изменения и дополнения в распорядок дня войсковых частей, планы и расписания занятий по боевой и общественно-политической подготовке, предусмотрев еженедельно дополнительно не менее 4 часов для занятий по подготовке военнослужащих к поступлению в высшие образовательные учреждения страны по избранным специальностям;
 • совместно с командующими войсками военных округов разработать и реализовать дополнительные меры, направленные на создание в войсковых частях необходимых организационно-технических условий для эффективной профессиональной ориентации военнослужащих срочной службы, получения ими в ходе прохождения службы военной и гражданской специальностей, подготовки юношей к самостоятельной жизни.

5. Министерству высшего и среднего специального образования (Р.Касымов),
Государственному центру тестирования (Б.Исмаилов):

 • разработать и реализовать комплекс мероприятий по качественной подготовке отслуживших срочную военную службу граждан к поступлению на учебу в высшие образовательные учреждения, предусмотрев во всех вузах страны расширение сети подготовительных курсов, действующих на бесплатной основе для абитуриентов из числа армейской молодежи;
 • совместно с УзАСИ (А.Арипов), Объединенным штабом Вооруженных Сил (В.Махмудов) создать в молодежной образовательной сети «ZiyoNET» целевой информационный ресурс, направленный на дистанционное профессиональное ориентирование, обучение и методическую подготовку военнослужащих срочной службы для поступления на учебу в высшие образовательные учреждения страны; обеспечить в установленном порядке доступ к нему компьютерных классов войсковых частей и соединений;
 • до 1 апреля 2006 года обеспечить подготовительные курсы высших образовательных учреждений и библиотеки воинских частей необходимыми для подготовки к поступлению на учебу в вузы методическими пособиями и учебниками.

6. Признать утратившими силу:

 • пункт 3 Постановления Кабинета Министров от 3 октября 1994 года №496 «О дополнительных льготах военнослужащим срочной службы и членам их семей»;
 • абзац 1 пункта 3 Постановления Кабинета Министров от 22 мая 2003 года №227 «О дополнительных льготах военнослужащим, проходящим срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан на должностях рядового и сержантского состава».

7. Министерству обороны (К.Гуломов), внутренних дел (З.Алматов), Службе национальной безопасности (Р.Иноятов) совместно с Министерством юстиции (Б.Мустафаев) в месячный срок внести в установленном порядке изменения и дополнения в нормативно-правовые документы с учетом требований настоящего постановления.

8. Министерству финансов Республики Узбекистан (С.Рахимов) предусмотреть в смете Государственного центра тестирования и высших образовательных учреждений расходы на проведение тестирования и оплату работы преподавателей, привлекаемых для проведения занятий на подготовительных курсах высших образовательных учреждений и воинских частей.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Секретаря Совета национальной безопасности при Президенте Республики Узбекистан Р.Мирзаева.

Президент Республики Узбекистан И.Каримов

Гор. Ташкент, 31 октября 2005 года

Analysis of admission tests

Received applications