УНИВЕРСИТЕТИМИЗГЕ ҲУЖЖЕТ ТАПСЫРҒАН АБИТУРИЕНТЛЕР ҲАҚҚЫНДА МАҒЛЫЎМАТ

 

        Ҳәр жылдағыдай быйылғы жылдың 20-июнь -20-июль аралығында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Қабыллаў комиссиясына көплеген абитуриентлерден оқыўға тапсырыў ушын арзалар келип түсти. Бир жағынан қуўанышы қойнына сыймай турған абитуриентлердиң екинши жағынан толқынланып қорқысып турғанларын көриў қыйын емес. Ҳәр бир абитуриент өзиниң қызыққан тараўы бойынша мағлыўматлар алыўға асығып, ҳүжжетлер қабыллап атырған хаткерлерге сораўларды жаўдырып атырғанын көрип сүйсиниўге турарлық жағдайлар аз болмайды.

       Илайым, ҳәр бир нийет етип келген абитуриентлерге өз қәнийгелигин дурыс таңлап студент болыў несип етсин деўден шаршамайық .

 

   Демек, быйылғы 2015-2016 оқыў жылы ушын ҳүжжет тапсырған абитуриентлер ҳаққында төмендеги мағлыўмат кестесин усынамыз.

 

 

2015/2016 ўкув йилида Қорақалпоқ давлат университети

таълим йўналишлари буйича абитуриентлардан тушган аризалар ҳақида

М А Ъ Л У М О Т

Олий таълим муассасаси, таълим йуналиши Қабул режаси  
шифри номи Ўзбек Рус Қорақалпоқ Жами
кундузги кундузги кундузги кундузги
    ҚДУ 1894 4729 452 8351 13532
1 5111043 Касб таълими (Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси) 25     212 212
2 5111065 Касб таълими (Агрокимё ва агротупроқшунослик) 25     206 206
3 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 90 213 100 215 528
4 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 25     176 176
5 5112000 Жисмоний маданият 45 132 30 161 323
6 5112001 Жисмоний маданият: аёл-қизлар спорти 25     92 92
7 5120101 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 75 412     412
8 5120103 Филология ва тилларни ўқитиш: қорақалпоқ тили 75     422 422
9 5120116 Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили 20   41   41
10 5120118 Филология ва тилларни ўқитиш: туркман тили 20   36   36
11 5120112 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 22 73   93 166
12 5120113 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 22     96 96
13 5120102 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 40   245   245
14 5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 20     137 137
15 5120300 Тарих (давлатлар ва минтақалар бўйича) 40 189   210 399
16 5120500 Фалсафа 20     144 144
17 5130100 Математика 50 79   127 206
18 5130200 Амалий математика ва информатика 30 76   76 152
19 5140100 Биология  (турлари бўйича) 40 175   266 441
20 5140200 Физика 50 105   146 251
21 5140500 Киме 50 121   152 273
22 5140600 География 40 131   216 347
23 5140700 Гидрометеорология 20     162 162
24 5141000 Тупрокшунослик 30 110   166 276
25 5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 20     90 90
26 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва сохалар бўйича) 25 88   136 224
27 5230600 Молия 25 106   126 232
28 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 25 81   112 193
29 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 20 131   141 272
30 5310200 Электроэнергетика (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 75 203   341 544
31 5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнология (тармоқлар бўйича) 50 147   229 376
32 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 50 145   287 432
33 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш  80 196   343 539
34 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 232   299 531
35 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (тармоқлар бўйича) 70 209   377 586
36 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 130 328   525 853
37 5340100 Архитектура 40 77   135 212
38 5340200 Бинолар ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 80 176   413 589
39 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 30 105   159 264
40 5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 60 161   307 468
41 5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 70 194   319 513
42 5340800 Автомобил йўллари ва аэродромлар 50 160   323 483
43 5630100 Экология ва атроф муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 35 174   214 388