УШЫРАСЫЎ ТӘСИРЛИ ӨТТИ

 

 Кеше университетимиздиң Тәбияттаныў факультетинде 14-ноябрь Дүнья жүзилик қантлы диабетке қарсы гүресиў күни мүнәсибети менен тараўдың тийисли қәнигелери қатнасыўында ушырасыў өткерилди.

 

 

  Оған факультет профессор-оқытыўшылары ҳәм студент-жаслары қатнасты. Ушырасыўда тараўдың тийисли қәнигелери ушырасыў қатнасыўшыларына кеселликтиң тарийхы ҳәм келип шығыў себеплери ҳаққында ҳәм оның алдын алыў жоллары жөнинде кең түрде мағлыўмат берди.