ЖАМАН ИЛЛЕТЛЕРГЕ ГҮРЕС - ҲӘР БИРИМИЗДИҢ ЎАЗЫЙПАМЫЗ

       Жақында пайтахтымыздағы Бердақ атындағы сазлы театрында университет профессор-оқытыўшылар қатнасыўында арамыздағы жаман иллетлерге қарсы қаратылған үлкен илаж болып өткен еди. Онда сол темаға бағышланған фильмлер қойып берилип, ондағы ўақыя-ҳәдийселер кең түрде талқыланып, қатнасыўшылар өзлериниң пикирлерин билдирген еди. Усындай мазмундағы ушырасыў бүгин университеттиң қарақалпақ филологиясы факультетинде студент-жаслардың қатнасыўында өткерилди.

.

 

  Оны факультет деканының руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары М.Қудайбергенов басқарып барды. Онда баянатшылар жаман иллетлер саналған диний экстремизм ҳәм халықаралық терроризмге қарсы гүрес шынында да тек арнаўлы қәнигелердиң ғана емес, ал пүткил инсанияттың баслы ўазыйпасы екенлиги, елимизге қарсы қаратылған идеологиялық ҳәм ғалабалық қәўиплер, олардың артында турған күшлердиң ғәрезли нийетлерин ашып бериў, сезгирлик ҳәм сергекликке қаратылған социаллық, сиясий ҳәм хуқықый үгит-нәсият жумысларын алып барыў, бүгинги күндеги интелектуал, зийрек студент-жаслардың талантын көрсетиў ушын  шәрт-шәраятлар жаратыў, жеке ҳәм еркин пикирге ийе жасларды тәрбиялаў киби мәселелер жөнинде айтып өтти.

 Сондай-ақ бул илажда студент-жасларда сөзге шығып, фильм бойынша өз пикирлерин билдирди ҳәм өз сөзлеринде бундай жаман иллетлерге қосылмаўға барлық  теңлеслерин шақырды.