Кимё, биология ва геология-минерология фанлари

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati markazi Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti va O‘zbekiston Milliy universiteti huzurida,  kengash  shifri  16.07.2013.G.32.01

 11.00.01 – Tabiiy geografiya. Landshaftlar geofizikasi va geokimyosi;

11.00.02 – Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya;

11.00.03 – Quruqlik gidrologiyasi. Suv resurslari. Gidrokimyo;

11.00.04 – Meteorologiya. Iqlimshunoslik. Agrometeorologiya  (geografiya fanlari bo‘yicha).

Chub Viktor Evgenevich (rais)          

O‘zR VM huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati markazi Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti, direktor, geografiya fanlari doktori

Nishonov Baxriddin Erkinovich (ilmiy kotib)

O‘zR VM huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati markazi Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti, direktor o‘rinbosari, texnika fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim

 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti va O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti huzurida, kengash  shifri  16.07.2013.V.15.01

 03.00.03 – Botanika;

03.00.05 – Zoologiya, entomologiya va ixtiologiya;

03.00.07 – O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi;

03.00.09 – Umumiy genetika  (biologiya fanlari bo‘yicha).

Tuxtaev Bobokul Erkulovich (rais)

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, direktor, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim

Akramova Firuza Djalaliddinovna (ilmiy kotib)

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, etakchi ilmiy xodim, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim

 

O‘zbekiston Milliy universiteti va O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti huzurida, kengash shifri 16.07.2013.V.01.03  

03.00.04 – Mikrobiologiya va virusologiya;

03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi;

03.00.10 – Ekologiya;

03.00.12 – Biotexnologiya

Raximov Mirzaatxam Mirzaxakimovich (rais)

O‘zbekiston Milliy universiteti, kafedra professori, biologiya fanlari doktori, professor

Nasmetova Saodat Mamajanovna (ilmiy kotib)        

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim

 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti va O‘zbekiston Milliy universiteti huzurida,kengash shifri 16.07.2013.K/B/T.13.01

02.00.10 – Bioorganik kimyo (kimyo, biologiya, texnika fanlari bo‘yicha);

03.00.01 – Biokimyo, biofizika va radiobiologiya (biologiya fanlari bo‘yicha).

 Turaev Abbosxon  Sobirxonovich (rais)       

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti, direktor, kimyo fanlari doktori, professor

Gafurov Maxmudjon Bakievich (ilmiy kotib) 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti, katta ilmiy xodim, kimyo fanlari nomzodi

 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti va Toshkent davlat texnika universiteti huzurida, kengash shifri 16.07.2013.K/T.14.01  

02.00.06 – Yuqori molekulyar birikmalar (kimyo fanlari bo‘yicha);

02.00.07 – Kompozitsion materiallar kimyosi va texnologiyasi (texnikafanlari bo‘yicha);

02.00.11 – Kolloid va membrana kimyosi (kimyo fanlari bo‘yicha);

05.17.01 – Noorganik moddalar texnologiyasi va ular asosidagi materiallar (texnika fanlari bo‘yicha).

Zakirov Baxtiyor Sabirjanovich (rais)

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, direktor, kimyo fanlari doktori

Raxmatkariev Gayrat Ubaydullaevich (ilmiy kotib)  

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, laboratoriya mudiri, kimyo fanlari doktori, professor

 

O‘zbekiston Milliy universiteti huzurida, kengash shifri 16.07.2013.K.01.02

02.00.01 – Noorganik kimyo;

02.00.02 – Analitik kimyo;

02.00.03 – Organik kimyo;

02.00.04 – Fizik kimyo (kimyo fanlari bo‘yicha).

Akbarov Xamdam Ikromovich (rais)

O‘zbekiston Milliy universiteti, fakulьtet dekani, kimyo fanlari doktori, professor

Xaitboev Alisher Xamidovich (ilmiy kotib)

O‘zbekiston Milliy universiteti, kafedra mudiri, kimyo fanlari nomzodi, dotsent