Тест тапсыратуғын пәнлер блоги

Тәлим бағдарларының шифры Тәлим бағдарлары Тест блоклары Балл
1 5111007 Кәсиплик тәлим: имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

2 5111019 Кәсиплик тәлим: химиялық технология Химия

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

3 5111400 Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили) Инглис тили ҳәм әдебияты

Ана тили ҳәм әдебияты

Тарийх

3,1

2,1

1,1

4 5111600 Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқықый тәлим Тарийх

Ана тили ҳәм әдебияты

Шет тили

3,1

2,1

1,1

5 5112000 Физикалық мәденият Биология

Дөретиўшилик имтихан

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

6 5112000 Физикалық мәденият: ҳаял-қызлар спорты Биология

Дөретиўшилик имтихан

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

7 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Өзбек тили Өзбек тили ҳәм әдебияты

Тарийх

Шет тили

3,1

2,1

1,1

8 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қарақалпақ тили Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

Тарийх

Шет тили

3,1

2,1

1,1

9 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қазақ тили Дөретиўшилик имтихан (Қазақ тили ҳәм әдебияты)

Дөретиўшилик имтихан (Тарийх)

Шет тили

3,1

2,1

1,1

10 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Түркмен тили Дөретиўшилик имтихан (Түркмен тили ҳәм әдебияты)

Дөретиўшилик имтихан (Тарийх)

Шет тили

3,1

2,1

1,1

11 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Инглис тили Инглис тили ҳәм әдебияты

Ана тили ҳәм әдебияты

Тарийх

3,1

2,1

1,1

12 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Немис тили Немис тили ҳәм әдебияты

Ана тили ҳәм әдебияты

Тарийх

3,1

2,1

1,1

13 5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Рус тили Рус тили ҳәм әдебияты

Тарийх

Шет тили

3,1

2,1

1,1

14 5120200 Аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм қарақалпақ тили) Ана тили ҳәм әдебияты

Инглис тили ҳәм әдебияты

Тарийх

3,1

2,1

1,1

15 5120300 Тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша) Тарийх

Ана тили ҳәм әдебияты

Шет тили

3,1

2,1

1,1

16 5120500 Философия Тарийх

Ана тили ҳәм әдебияты

Шет тили

3,1

2,1

1,1

17 5130100 Математика Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

18 5130200 Әмелий математика ҳәм информатика Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

19 5140100 Биология (түрлер бойынша) Биология

Химия

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

20 5140200 Физика Физика

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

21 5140500 Химия Химия

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

22 5140600 География География

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

23 5140700 Гидрометеорология География

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

24 5141000 Топырақтаныў Биология

Химия

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

25 5220100 Журналистика (хызмет түрлери бойынша) Ана тили ҳәм әдебияты

Тарийх

Шет тили

3,1

2,1

1,1

26 5230100 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) Математика (информатика менен)

Шет тили

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

27 5230600 Финанс Математика (информатика менен)

Шет тили

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

28 5230900 Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) Математика (информатика менен)

Шет тили

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

29 5240100 Юриспруденция (хызмет түрлери бойынша) Тарийх

Ана тили ҳәм әдебияты

Шет тили

3,1

2,1

1,1

30 5310200 Электр энергетикасы (тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) Математика (информатика менен)

Физика

Шет тили

3,1

2,1

1,1

31 5310700 Электротехника, электромеханика ҳәм электротехнология (тармақлар бойынша) Физика

Математика (информатика менен)

Шет тили

3,1

2,1

1,1

32 5311500 Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

33 5311900 Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў Физика

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

34 5320400 Химиялық технология Химия

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

35 5320900 Жеңил санаат өнимлери конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (тармақлар бойынша) Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

36 5321300 Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы Химия

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

37 5340100 Архитектура Математика (информатика менен)

Дөретиўшилик имтихан

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

38 5340200 Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы (түрлер бойынша) Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

39 5340300 Қала қурылысы ҳәм хожалығы Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

40 5340400 Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монтаж (түрлер бойынша) Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

41 5340500 Қурылыс материаллары, өнимлери ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў (түрлер бойынша) Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

42 5340800 Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар Математика (информатика менен)

Физика

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

43 5630100 Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (тармақлар бойынша) Химия

Математика (информатика менен)

Ана тили ҳәм әдебияты

3,1

2,1

1,1

 

Абитуриентларга эслатма

Абитуриентларга эслатма

Абитуриент қабул комиссиясига тегишли ҳужжатларни топшириши, топширган ҳужжатларига мос маълумотлар абитуриентлар базасига тўғри киритилганини тасдиқлаши лозим. Қабул жараёни тугагандан сўнг абитуриентнинг мурожаатлари (шикоятлари) инобатга олинмайди.

Абитуриент рухсатномасида кўрсатилган сана ва вақтда тест синовларида иштирок этади.

Тест синовлари жараёнида абитуриент қуйидаги ҳуқуқларга эга:

саволлар китобчасидан қоралама сифатида фойдаланиш;

тест топшириқларини белгиланган муддатдан олдин бажариш, ундан сўнг тест материалларини тартиб билан гуруҳ назоратчисига топшириш ҳамда тест синовлари ўтказиладиган ҳудуддан чиқиб кетиш.

Абитуриент тест синовлари ўтказиладиган куни бинога тегишли ҳудудга соат 07:00 (иккинчи смена соат 13:00) гача, бинога соат 07:30 (иккинчи смена соат 13:30) гача фақат абитуриент рухсатномаси ва паспорт билан шахсни идентификациялаш воситалари ҳамда видеофиксация қурилмалари орқали тартибли равишда кириши, тест синовларини ўтказиш қоидаларига қатъий амал қилиши билан биргаликда, биринчи сменада соат 07:30 дан 08:00 гача, иккинчи сменада соат 14:30 дан 15:00 гача қуйидаги ишларни амалга оширишга мажбур:

тест топшириқлари китоби ва унга мос рақамли жавоблар варақаси рақамлари мослигини текшириш;

тест материаллари нуқсонсизлигини текшириш ва нуқсон борлиги аниқланса, дарҳол гуруҳ назоратчисига хабар бериш;

жавоблар варақаси тўғри тўлдирилишини таъминлаш;

тест топшириқлари китоби муқовасида ва жавоблар варақасида кўрсатилган тегишли жойга фамилияси, исми, отасининг исмини ёзиб, имзо қўйиш;

жавоблар варақаси рақамини абитуриент рухсатномаси ва титул варақасининг тегишли жойига тўғри кўчириб имзо қўйиш;

титул варақасида кўрсатилган махсус код ва таълим муассасаси кодини жавоблар варақасида кўрсатилган жойга тўғри кўчириб ёзиш ва тегишли доирачаларни бўяш.

Абитуриент юқорида кўрсатилган мажбуриятларидан ташқари қуйидагиларга шахсан жавобгар ҳисобланади:

жавоблар варақасини ҳаво ранг пастали шарикли ручка билан тўлдириш;

жавоблар варақасини букмаслик, маркер чизиғига ёзмаслик, жавоблар варақаси рақами остида жойлашган доирачаларни бўямаслик;

жавоблар варақаси билим даражасини белгиловчи асосий ҳужжат бўлганлиги учун уни тўғри тўлдириш;

белгиланган вақт тугагунига қадар тест топшириқлари китобида мавжуд тест топшириқларини бажарган ҳолда жавоблар варақасининг мос тартиб рақамидаги тегишли доирачаларини бўяб, тест топшириқлари китобини ва унга мос бўлган жавоблар варақасини гуруҳ назоратчисига топшириш.

Тест топшириқлари умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг умумтаълим фанлари ўқув дастурларига мувофиқ тузилади.

Абитуриентлар танлаган таълим йўналишига қараб тегишли равишда бир, икки ёки учта фан мажмуаси бўйича тест синовини топширади.

Тест топшириқлари китобидаги мавжуд ҳар бир фан 30 тадан тест топшириғини ўз ичига олади.

Тест топшириқларини бажариш учун (жавоблар варақасини тўлдириш билан бирга) 30 та тест топшириғига 1 соат, 60 та тест топшириғига 2 соат, 90 та тест топшириғига 3 соат вақт белгиланади.

Ҳар бир тест топшириғига 4 тадан («А», «В», «С», «D») муқобил жавоблар берилади.

Абитуриент томонидан ҳар бир тест топшириғига фақат битта жавоб белгиланиши шарт бўлиб, тест топшириқлари китобида тўғри деб ҳисобланган жавобларни жавоблар варақасидаги мос тартиб рақамли доирачадан биттасини бўяйди (жавоблар варақасида бўялган жавобларни ўзгартириш мумкин эмас). Агар жавоблар варақасидаги «белгилаш учун намуна» қоидасига риоя этилмаса, жумладан битта тест топшириғига жавоблар варақасида тегишли доирача бўялмаса ёки икки ва ундан ортиқ доирача бўялса ёхуд тўлиқ бўялмаса ушбу тест топшириғига балл берилмайди.

Абитуриентнинг тест синовларини топшириш вақтида гуруҳдан чиқиши тақиқланади, чиққан абитуриентлар қайтадан тест синовларига қўйилмайди. Соғлиғига салбий таъсир этувчи ҳолатларда тест материалларисиз кузатув остида гуруҳдан чиқиш ҳоллари бундан мустасно.

Қуйидаги ҳолларда абитуриент тест синовлари жараёнидан четлаштирилади ва натижалари чиқарилмаслигига асос бўлади:

тест синовлари ўтказиладиган ҳудудга ёки бинога киришда микрокалькулятор, луғат, жадвал, китоб, уяли телефон, компьютер, телекоммуникация қурилмалари ва бошқа воситалар, шпаргалкалар олиб киришга ҳаракат қилса, олиб кирган бўлса ёки улардан тест синовлари давомида фойдаланса;

тест материалларини бошқа абитуриентга узатса ёки уларга ёрдам берса;

тест материалларини бинодан ташқарига чиқарса, тест топшириқлари китоби варағини йиртса,

тест синовлари учун ажратилган вақт тугаганда тест материалларини топширишдан бош тортса;

тест синовлари жараёнида видеокузатувлар орқали абитуриентнинг тартиб ва қоидаларга амал қилмаганлиги аниқланса.

 

Тест откизиў қағыйдалары

Test o’tkazish qoidalari

Abituriyentlar test sinovlari o’tkaziladigan kuni bino hududiga soat 8.00 gacha, auditoriyaga soat 8.30 gacha faqat abituriyent ruxsatnomasi va pasporti bilan kiritiladi. Test sinovlari boshlangan (soat 8.30)dan keyin abituriyent auditoriyaga kiritilmaydi.

Soat 8.30 dan 9.00 gacha abituriyentlar javoblar varaqasini to’g’ri to’ldirish tartibi bilan tanishadilar va uning tegishli joyiga o’zlari to’g’risidagi ma’lumotlarni yozadilar. Bu vaqt test o’tkazish uchun ajratilgan vaqt me’yoriga kirmaydi.

Test boshlangandan keyin hech kim auditoriyaga kiritilmaydi va test topshiriqlari bo’yicha abituriyentlar bilan savol-javob qilinmaydi.

Abituriyentjavoblar varaqasi raqami bilan savollar kitobi raqamining bir-biriga mosligini va savollar kitobida fanlar bo’yicha test savollarida tipografik xato yoki boshqa nuqsonlar yo’qligini tekshiradi. Agar test savollarida nuqson bo’lganda darhol bu haqda auditoriya rahbariga xabar beradi.

Abituriyentjavoblar varaqasi berilgandan keyin abituriyent ruxsatnomasi va titul varaqasining tegishli joylariga javoblar varaqasi raqamini ko’chirib yozadi. Shundan so’ng, titul varaqasida ko’rsatilgan ta’lim muassasasining kodi, maxsus kod va tanlov kodini javoblar varaqasiga ko’chirib yozadi va tegishli doirachalarni bo’yaydi.

Abituriyenttomonidan titul varaqasidan javoblar varaqasiga ko’chirilgan ta’lim muassasasi kodi, maxsus kod va tanlov kodini abituriyentning ta’lim tili, ta’lim yo’nalishi, ta’lim muassasasi, ijodiy va chet tili imtihonlari ballari hamda harbiy imtiyozini belgilovchi yagona ma’lumot bo’lganligi sababli, to’ldirilmagan javoblar varaqasi bo’yicha natija chiqarilmaydi va e’tirozlar qabul qilinmaydi.

Abituriyentjavoblar varaqasining 1-blokiga va savollar kitobi muqovasining belgilangan joyiga o’zi haqidagi tegishli ma’lumotlarni yozib, imzo qo’yadi. Agar abituriyent tomonidan ushbu ma’lumotlar kiritilmagan taqdirda, ixtiyoriy bosqichda dalolatnoma tuziladi va test sinovi bo’yicha natija chiqarilmasligiga asos bo’ladi.

Savollar kitobidagi har bir fan 36 ta topshiriqni o’z ichiga oladi.

Abituriyentga test topshiriqlarini bajarish uchun quyidagi vaqt me’yorlari belgilanadi:

72 savolga — 2 soat;

108 savolga — 3 soat.

Har bir savolga 4 tadan («A», «B», «C», «D») javoblar varianti berilgan bo’lib, abituriyent ulardan faqat bittasini savollar kitobchasida belgilashi (savollar kitobida belgilangan javoblarni o’zgartirish mumkin), keyinchalik javoblar varaqasining mos fan blokidagi doirachani belgilangan tartibda bo’yashi kerak (javoblar varaqasida belgilangan javoblarni o’zgartirish mumkin emas).

Har bir test savoliga faqat bitta javob belgilanishi shart. Agar javoblar varaqasidagi «Belgilash uchun namuna» qoidasiga rioya etilmasa, jumladan bitta savolga javoblar varaqasida tegishli doiracha bo’yalmasa yoki ikki va undan ortiq doiracha bo’yalsa yoxud to’liq bo’yalmasa ushbu javobga ball berilmaydi.

To’ldirilgan javoblar varaqasi abituriyentning bilim darajasini belgilovchi asosiy hujjat hisoblanadi.

Javoblar varaqasi abituriyent tomonidan havo rang pastali sharikli ruchka bilan to’ldiriladi.

Javoblar varaqasi to’g’ri to’ldirilishi uchun abituriyent shaxsan javobgardir. Javoblar varaqasidagi tegishli doirachalarni noto’g’ri belgilagan abituriyentlarning e’tirozi ko’rib chiqilmaydi.

Javoblar varaqasini to’ldirishga test sinovi uchun belgilangan vaqt me’yoriga qo’shimcha 20 daqiqa ajratiladi.

Abituriyenttomonidan uyali telefonlar va boshqa aloqa vositalarini olib kirish va foydalanish qat’iy man etiladi.

Test sinovlari o’tkaziladigan binoga kirishda abituriyent mikrokalkulyator, lug’at, jadval, kitob, uyali telefon, kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va shpargalkalar olib kirishga harakat qilsa yoki olib kirgan bo’lsa, test sinovlari davomida test materiallarini boshqa abituriyentga uzatsa yoki yordam bersa, abituriyent test sinovlarini o’tkazish tartibini buzgan hisoblanadi va Davlat test markazi vakili tomonidan dalolatnoma tuzilib, u test jarayonidan chetlashtiriladi*.

Izoh: O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 11-iyuldagi 205-sonli qarorining 2-ilovasiga muvofiq O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Oliy ta’lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to’g’risida Nizom”ga yuqoridagi tahrirda o’zgartirish kiritilgan.

Abituriyentlar diqqat qiling! Avvallari test sinovlari o’tkaziladigan binoga kirishda abituriyentda mikrokalkulyator, lug’at, jadval, kitob, uyali telefon, kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va shpargalkalar mavjudligi aniqlansa, ulardan bu vositalar olib qo’yilgan va o’zlari binoga kiritib yuborilgan. 2012-yildan boshlab test sinovlari o’tkaziladigan binoga kirishda abituriyentda mikrokalkulyator, lug’at, jadval, kitob, uyali telefon, kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va shpargalkalar mavjudligi aniqlansa ular binoga kiritilmaydi va tegishli dalolatnoma tuzilib, test jarayonidan chetlashtiriladi.

Test sinovi jarayonida abituriyent tomonidan savollar kitobi varag’i yirtib olinganligi aniqlansa, test sinovlarini topshirish qoidalari buzilgan hisoblanadi va test sinovidan chetlashtiriladi.

Belgilangan vaqtda test sinovlariga kelmagan abituriyentlar uchun qo’shimcha test sinovlari o’tkazilmaydi.

Test sinovlarini topshirish vaqtida abituriyentning auditoriyadan chiqishi taqiqlanadi, auditoriyadan chiqqan abituriyentlar qaytadan test sinovlariga qo’yilmaydi, sog’lig’ining yomonlashishi va boshqa shu kabi holatlarda test materiallarisiz qavat bo’yicha vakil kuzatuvi ostida auditoriyadan chiqish hollari bundan mustasno.

Auditoriya rahbari tomonidan testni bajarish uchun ajratilgan vaqt tugagani va savollar kitobidan javoblar varaqasining mos ravishda fan bloklaridagi doirachalarga bo’yash uchun qo’shimcha berilgan yigirma daqiqalik vaqt boshlanganligi e’lon qilinganda abituriyent savollar kitobi bilan ishlashni to’xtatib, savollar kitobidan javoblar varaqasining mos ravishda fan bloklaridagi doirachalarni bo’yashni boshlashi, qo’shimcha ajratilgan vaqt tugagani e’lon qilinganda javoblar varaqasi bilan ishlashni to’xtatishi shart.

Abituriyenttest savollari yoki test sinovlarini o’tkazish jarayoni yuzasidan e’tirozlari mavjud bo’lganda, test materiallarini topshirganidan so’ng, shu kunning o’zida qabul komissiyasi, Davlat test markazining ta’lim muassasasi yoki bino bo’yicha vakili orqali Davlat test markaziga ariza bilan murojaat qilishi mumkin.

O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta Maxsus Ta’lim Vazirligi

Министрлер Кабинети Пәрманы (Мүддетли әскерий хызмети ушын)

Президентиниң Пәрманы (Мүддетли әскерий хызмети ушын)

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga beriladigan imtiyozlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

Harbiy xizmatning yoshlar uchun mustahkam hayotiy prinsiplar, yuksak vatanparvarlik fazilatlari shakllanadigan jismoniy va ma’naviy chiniqish maktabi ekanligini;

fuqarolarning muddatli harbiy xizmatni o‘tashi samaradorligini oshirishning moddiy, axloqiy va ma’naviy rag‘batlantirishni yanada kuchaytirish zarurligini hisobga olib;

harbiy xizmatni tugatayotgan yoshlarni rag‘batlantirishning ahamiyatini, ularning o‘qishni davom ettirishi va mamlakat oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishi uchun imtiyoz va sharoitlar yaratishni e’tiborga olib:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tab bo‘lgan fuqarolar uchun respublika oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishda test sinovlarida to‘planadigan eng ko‘p ballning 25 foizi miqdorida qo‘shimcha bal shaklidagi imtiyoz berish belgilansin.

Belgilab qo‘yilsinki:

 • mazkur qarorga binoan belgilangan imtiyoz harbiy qism qo‘mondonligining tegishli tavsiyanomasiga ega shaxslarga beriladi va O‘zbekiston Respublikasining istisnosiz barcha oliy o‘quv yurtlarida ta’limning hamma yo‘nalishlariga joriy etiladi;
 • harbiy qism qo‘mondonligi tavsiyanomasiga ega bo‘lgan, biroq tanlov davomida (test sinovi) kerakli bal to‘play olmagan muddatli harbiy xizmatni o‘tagan abituriyentlar o‘qishning pedagogika, qishloq xo‘jaligi, tabiiy-ilmiy va texnik yo‘nalishi bo‘yicha oliy ta’lim muassasalariga to‘lov-kontrakt asosida qabul qilinadi.

2. O‘zbekiston Respublikasi “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining muddatli harbiy xizmatni o‘tagan va to‘lov-kontrakt shakli bo‘yicha o‘qishga qabul qilingan talabalarga, ular o‘qish davrida “Kamolot” harakatining talaba tashkilotlari faoliyatida faol ishtirok etgan taqdirda kontrakt summasining 35 foizini to‘lov tariqasida moddiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi taklifi qabul qilinsin.

O‘zbekiston Respublikasi “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining Markaziy kengashiga (B.Ubaydullayev) Moliya vazirligi (S.Rahimov), Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi (R.Qosimov) bilan birgalikda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tagan talabalarga moddiy yordam ko‘rsatish qoidalarini ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqlash tavsiya etilsin.

3. Mudofaa vazirligi (Q.G‘ulomov), Ichki ishlar vazirligi (Z.Almatov) va Milliy xavfsizlik xizmati (R.Inoyatov):

 • jangovar va ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlikda yuksak natijalar ko‘rsatgan, namunali harbiy intizomga ega muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga mamlakat oliy o‘quv muassasalariga o‘qishga kirish uchun beriladigan tavsiyanomalar sonini ko‘paytirish choralarini ko‘rsin;
 • Adliya vazirligi (B.Mustafoyev) bilan hamkorlikda bir oy muddatda jangovar guruhlar, vzvodlar, batalon va brigadalar komandirlarining qabul qilayotgan qarorlari xolisligi uchun shaxsiy javobgarligini e’tiborga olgan holda, muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirish uchun tavsiyanomalar berish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni ishlab chiqsin va belgilangan tartibda tasdiqlasin;
 • harbiy qism qo‘mondonligining muddatli harbiy xizmatdan zaxiraga bo‘shatilgan harbiy xizmatchilarga oliy o‘quv muassasalariga imtiyozli shartlar asosida o‘qishga kirishi uchun tavsiyanoma blankasining yagona shaklini ishlab chiqsin va belgilangan tartibda tasdiqlasin;
 • Davlat test markazi (B.Ismoilov) bilan birgalikda uch oy muddatda Qurolli Kuchlar qo‘shinlari turlarining jangovar-xizmat vazifalari xususiyatlarini e’tiborga olgan holda, muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning jangovar va ijtimoiy- siyosiy tayyorgarlik dasturini o‘zlashtirishini yakuniy baholash uchun testlar ishlab chiqsin; test natijalari muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirishi uchun tavsiyanomalar berishda hisobga olinsin.

Belgilansinki, 2005 yilning dekabrigacha Qurolli Kuchlar zaxirasiga bo‘shatilgan va harbiy qism qo‘mondonligining eski namunadagi tavsiyanomasiga ega fuqarolar mamlakat oliy o‘quv yurtlariga kirishda ushbu qarorda belgilangan imtiyozlardan foydalanadi.

4. Qurolli Kuchlar Birlashgan shtabiga (V.Mahmudov), Ichki ishlar vazirligiga (Z.Almatov), Milliy xavfsizlik xizmatiga (R.Inoyatov):

 • Xalq ta’limi vazirligi (T.Jo‘rayev), Sog‘liqni saqlash vazirligi (F.Nazirov), Davlat test markazi (B.Ismoilov), Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri chaqiruv komissiyalari rahbarlari bilan birgalikda muddatli harbiy xizmatga chaqirilayotgan fuqarolarni test sinovi va tanlov asosida saralash bo‘yicha mavjud tizimni chuqur tahlil qilish, uni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo‘yicha amaliy choralar ko‘rish, shuning bilan birgalikda chaqiriluvchilarning sog‘lig‘i va intellektual saviyasini xolis o‘rganishga qaratilgan zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo‘llash;
 • bir hafta ichida muddatli harbiy xizmatga yangi chaqirilgan harbiy xizmatchilarning boshlang‘ich harbiy tayyorgarligi dasturini o‘rganib chiqish; harbiy qismlar kun tartibiga, jangovar va ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik mashg‘ulotlari rejasi va dasturlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish, bunda harbiy xizmatchilarni tanlagan ixtisosliklari bo‘yicha mamlakat oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishlari uchun haftasiga kamida 4 soatlik qo‘shimcha mashg‘ulotlar o‘tkazilishi ko‘zda tutilsin;
 • harbiy okruglar qo‘mondonlari bilan birgalikda harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarni samarali tarzda kasbga yo‘naltirish, xizmatni o‘tash davrida harbiy va fuqarolik mutaxassisliklarini egallashlariga, yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlashga qaratilgan zarur tashkiliy-texnik shart-sharoitlarni yaratish.

5. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligiga (R.Qosimov), Davlat test markaziga (B.Ismoilov):

 • muddatli harbiy xizmatni o‘tagan fuqarolarning oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishga samarali tayyorgarlik ko‘rishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish, mamlakatimizning barcha oliy o‘quv yurtlarida armiyada xizmat qilgan abituriyentlar uchun bepul asosda faoliyat yuritadigan tayyorlov kurslari tarmog‘ini kengaytirishni ko‘zda tutish;
 • O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi (A.Oripov), Qurolli Kuchlar Birlashgan shtabi (V.Mahmudov) bilan birgalikda “ZiyoNET” yoshlar ma’rifiy tarmog‘ida muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarni mamlakatimizning oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishlari uchun masofali kasbga yo‘naltirish, o‘qitish va uslubiy tayyorlashga yo‘naltirilgan maqsadli axborot resursini yaratish; belgilangan tartibda unga harbiy qismlar va birlashmalar kompyuter sinflarining ulanishini ta’minlash;
 • 2006 yilning 1 apreligacha oliy o‘quv yurtlari tayyorlov kurslari va harbiy qismlar kutubxonalarini o‘qishga kirish uchun zarur bo‘lgan uslubiy qo‘llanmalar va darsliklar bilan ta’minlash.

6. Quyidagilar o‘z kuchini yo‘qotgan, deb hisoblansin:

 • Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 3 oktyabrdagi “Muddatli harbiy xizmatchilarga va ularning oila a’zolariga qo‘shimcha imtiyozlar berish to‘g‘risida”gi 496-sonli qarorining 3-bandi;
 • Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining oddiy askarlar va serjantlar tarkibida muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga qo‘shimcha imtiyozlar berish to‘g‘risida”gi 227-sonli qarorining 3- bandi 1-xatboshisi.

7. Mudofaa vazirligi (Q.G‘ulomov), Ichki ishlar vazirligi (Z.Almatov), Milliy xavfsizlik xizmati (R.Inoyatov) Adliya vazirligi (B.Mustafoyev) bilan birgalikda bir oy ichida mazkur qarordagi talablarni e’tiborga olgan holda belgilangan tartibda me’yoriy-huquqiy xujjatlarga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritsin.

8. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (S.Rahimov) Davlat test markazi va oliy o‘quv yurtlari smetasida test sinovlarini o‘tkazish va oliy ta’lim muassasalari hamda harbiy qismlardagi tayyorlov kurslarida mashg‘ulotlar o‘tkazishga jalb etiladigan o‘qituvchilar mehnatiga haq to‘lash xarajatlarini ko‘zda tutsin.

9. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri SH.Mirziyoyev va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik Kengashi kotibi R.Mirzayev zimmasiga yuklatilsin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov
Toshkent shahri, 2005 yil 31 oktyabr

2016-2017 қабыллаў режеси

Қорақалпоқ давлат университетида 2016/2017 ўқув йилида бакалаврлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича                                                                                                            ТАҚСИМЛАНИШИ
Таълим йўналишларининг танлов коди (шифр) Таълим йўналишлари Жами Давлат грантлари асосоида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус ўзбек рус
19 Қорақалпоқ давлат университети 1894     615 ўз.     1180 кк. 65 рус.
20 коз.   14 тур.
670 219 21      420 кк        5 коз     5 тур 1224 396 44       760 кк  15 қоз  9 тур
5111043 Касб таълими (Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси) 20 8 8 кк 12 12 кк
5111065 Касб таълими (Агрокимё ва агротупроқшунослик) 20 7 7 кк 13 13 кк
5111400 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 90 45 15 5          25 кк 45 15 10         20 кк
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20 5 5 кк 15 15 кк
5112000  Жисмоний маданият 70 10 2 1          7 кк 60 13 9        38 кк
Шу жумладан аёллар спорти йуналиши буйича 25 5 5 кк 20 20 кк
5120100 Филология ва тилларни укитиш:
ўзбек тили 75 30 30 45 45
қорақалпоқ тили 80 30 30 кк 50 50 кк
қозоқ тили 20 5 5 қоз 15 15 қоз
туркман тили 14 5 5 тур 9 9 тур
инглиз тили 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
немис тили 20 5 5 кк 15 15 кк
рус тили 40 15 15 25 25
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар буйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
5120300 Тарих (давлатлар ва минтакалар буйича) 40 10 4 6 кк 30 11 19 кк
5120500 Фалсафа 20 5 5 кк 15 15 кк
5130100 Математика 50 20 8 12 кк 30 12 18 кк
5130200 Амалий математика ва информатика 20 10 4 6 кк 10 4 6 кк
5140100 Биология  (турлари бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5140200 Физика 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5140500 Киме 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5140600 География 25 10 4 6 кк 15 6 9 кк
5140700 Гидрометеорология 20 5 5 кк 15 15 кк
5141000 Тупрокшунослик 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5220100 Журналистика (фаолият турлари буйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва сохалар бўйича) 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
5230600 Молия 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоклар буйича) 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
5240100 Юриспруденция (фаолият турлари буйича) 20 5 2 3 кк 15 5 10 кк
5310200 Электроэнергетика (тармоклар ва йуналишлар буйича) 75 30 10 20 кк 45 15 30 кк
5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнология (тармоклар буйича) 80 30 10 20 кк 50 20 30 кк
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоклар буйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 80 30 10 20 кк 50 20 30 кк
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 25 10 15 кк 35 10 25 кк
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (тармоқлар бўйича) 70 35 15 20 кк 35 15 20 кк
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 130 45 15 30 кк 85 35 50 кк
5340100 Архитектура 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
5340200 Бинолар ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 90 30 10 20 кк 60 20 40 кк
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 25 10 10 кк 15 15 кк
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 60 25 10 15 кк 35 10 25 кк
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 70 25 10 15 кк 45 20 25 кк
5340800 Автомобил йуллари ва аэродромлар 60 20 7 13 кк 40 13 27 кк
5630100 Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
                                Ректор                                                                             М.А.Жуманов

2017-2018 қабыллаў режеси

Қорақалпоқ давлат университетининг
2017/2018 ўқув йилида бакалаврлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича
ТАҚСИМЛАНИШИ
Шифр Таълим йўналишлари Жами Давлат грантлари асосоида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус ўзбек рус
Қорақалпоқ давлат университети 2200
727 ўз.
1348 кк.
85 рус.
20 коз.
20 тур.
640 204 24
402 кк
5 коз
5 тур
1560 523 61
946 кк
15 қоз
15 тур
шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 5111018 Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари 25 7 7 кк 18 18 кк
2 5111043 Касб таълими: экология ва атрофмуҳит муҳофазаси 25 8 8 кк 17 17 кк
3 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 90 25 8 5          12 кк 65 20 15         30 кк
4 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20 5 5 кк 15 15 кк
5 5112000 Жисмоний маданият 50 15 3 12 кк 35 12 23 кк
Шу жумладан аёллар спорти йўналиши буйича 15 5 5 кк 10 10 кк
6 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш:
ўзбек тили 75 25 25 50 50
қорақалпоқ тили 80 30 30 кк 50 50 кк
қозоқ тили 20 5 5 қоз 15 15 қоз
туркман тили 20 5 5 тур 15 15 тур
инглиз тили 25 5 2 3 кк 20 8 12 кк
немис тили 20 5 5 кк 15 15 кк
рус тили 40 15 15 25 25
7 5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар буйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
8 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 50 10 3 2
5 кк
40 12 8
20 кк
9 5120500 Фалсафа 20 5 5 кк 15 15 кк
10 5130100 Математика 60 10 3 2
5 кк
50 17 13
20 кк
11 5130200 Амалий математика ва информатика 20 10 4 6 кк 10 4 6 кк
12 5140100 Биология  (турлари бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
13 5140200 Физика 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
14 5140500 Киме 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
15 5140600 География 25 10 4 6 кк 15 6 9 кк
16 5140700 Гидрометеорология 20 5 5 кк 15 15 кк
17 5141000 Тупроқшунослик 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
18 5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 20 5 5 кк 15 15 кк
19 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 25 10 15 кк
20 5230600 Молия 25 25 10 15 кк
21 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоклар буйича) 25 25 10 15 кк
22 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари буйича) 20 20 7 13 кк
23 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 25 5 5кк 20 20 кк
24 5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 75 25 10 15 кк 50 20 30 кк
25 5310700 Электр техникаси, электр механикаси  ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 70 20 7 13 кк 50 20 30 кк
26 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
27 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
28 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 80 20 7 13 кк 60 25 35 кк
29 5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 25 5 5 кк 20 20 кк
30 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 25 10 15 кк 35 10 25 кк
31 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 80 30 10 20 кк 50 20 30 кк
32 5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 25 5 5 кк 20 20 кк
33 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 150 40 15 25 кк 110 45 65 кк
34 5340100 Архитектура (турлари бўйича) 50 15 5 10 кк 35 15 20 кк
35 5340200 Бинолар ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 110 40 15 25 кк 70 25 45 кк
36 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 40 10 4 6 кк 30 11 19 кк
37 5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 70 25 10 15 кк 45 15 30 кк
38 5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш 70 25 10 15 кк 45 20 25 кк
39 5340800 Автомобил йуллари ва аэродромлар 70 25 10 15 кк 45 20 25 кк
40 5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 50 10 4 6 кк 40 16 24 кк
41 5630100 Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 15 5 10 кк 25 10 15 кк
                                Ректор в.в.б.                                                                 М. Ибрагимов
                    Маркетинг булими бошлиги                                                      С.Н.Габбаров

2018-2019 қабыллаў режеси

Қорақалпоқ давлат университетининг
2018/2019 ўқув йилида бакалаврлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича
ТАҚСИМЛАНИШИ
Шифр Тәлим бағдарлары Жами Соннан:
Қарақалпақ топарлары Өзбек топарлары Рус топарлары Қазақ топары Түркмен топары
Жәми Грант
тийкарында
Төлемли-контракт тийкарында Жәми Грант
тийкарында
Төлемли-контракт тийкарында Жәми Грант
тийкарында
Төлемли-контракт тийкарында Жәми Грант
тийкарында
Төлемли-контракт тийкарында Жәми Грант
тийкарында
Төлемли-контракт тийкарында
Қарақалпақ мәмлекетлик университети бойынша жәми 2290 1314 333 981 643 159 484 268 53 215 25 5 20 40 20 20
5111018 Кәсиплик тәлим: информатика ҳәм информациялық технологиялар 20 20 5 15
5111400 Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили) 120 60 15 45 35 10 25 25 5 20
5111600 Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқықый тәлим 20 20 5 15
5112000 Дене мәденияты 60 30 8 22 20 5 15 10 2 8
5112001 Дене мәденияты: ҳаял-қызлар спорты бойынша 15 15 5 10
5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў:
5120101 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Өзбек тили 125 125 30 95
5120103 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қарақалпақ тили 125 125 30 95
5120116 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қазақ тили 25 25 5 20
5120112 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Инглис тили 50 25 5 20 15 3 12 10 2 8
5120113 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Немис тили 25 25 5 20
5120102 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Рус тили 80 80 15 65
5120118 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Түркмен тили 40 40 20 20
5120118-14 Сонын ишинде Хорезм ўәләяты ушын мақсетли қабыллаў 10 10 10
5120200 Аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм қарақалпақ тили) 20 20 5 15
5120300 Тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша) 50 25 5 20 15 3 12 10 2 8
5120500 Философия 20 20 5 15
5130100 Математика 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5130200 Әмелий математика ҳәм информатика 30 20 10 10 10 5 5
5140100 Биология (түрлери бойынша) 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5140200 Физика 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5140500 Химия 100 55 10 45 30 7 23 15 3 12
5140600 География 25 15 6 9 10 4 6
5140700 Гидрометеорология 20 20 5 15
5141000 Топырақтаныў 50 35 10 25 15 5 10
5220100 Журналистика (хызмет түрлери бойынша) 40 25 6 19 15 4 11
5230100 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) 25 13 3 10 7 1 6 5 1 4
5230600 Финанс 25 13 3 10 7 1 6 5 1 4
5230900 Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) 25 13 3 10 7 1 6 5 1 4
5240100 Юриспруденция
(хызмет түрлери бойынша)
40 20 3 17 12 1 11 8 1 7
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 25 15 3 12 10 2 8
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 25 15 3 12 10 2 8
5310700 Электр техникасы, электр механикасы ҳәм электр технологиялары (тармақлар бойынша) 25 15 3 12 10 2 8
5310900 Метрология, стандартластырыў ҳәм өним сапасы менежменти (тармақлар бойынша) 50 30 10 20 20 5 15
5311500 Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) 50 30 10 20 20 5 15
5311900 Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў 80 55 15 40 25 5 20
5320300 Технологииялық машиналар ҳәм үскенелер (тармақлар бойынша) 25 25 5 20
5320400 Химиялық технология
(ислеп шығарыў түрлери бойынша)
20 20 5 15
5320900 Жеңил санаат өнимлери конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (тармақлар бойынша) 50 25 9 16 15 4 11 10 2 8
5321000 Азық-аўқат технологиясы
(өним түрлери бойынша)
25 25 5 20
5321300 Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 50 30 10 20 20 5 15
5340100 Архитектура (түрлери бойынша) 50 30 10 20 10 3 7 10 2 8
5340200 Бина ҳәм иншаатлар қурылысы
(түрлери бойынша)
50 30 10 20 10 3 7 10 2 8
5340300 Қала қурылысы ҳәм хожалығы 40 25 6 19 15 4 11
5340400 Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монтаж (түрлери бойынша) 70 40 16 24 20 6 14 10 3 7
5340500 Қурылыс материаллары, өнимлери ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў (түрлер бойынша) 25 25 5 20
5340800 Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар 25 25 5 20
5411100 Дәрилик өсимликлер жетистириў ҳәм қайта ислеў технологиясы 50 30 6 24 20 4 16
5610300 Туризм (хызмет бағдарлары бойынша) 40 20 5 15 10 3 7 10 2 8
5630100 Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (тармақлар бойынша) 40 25 10 15 15 5 10
Қорақалпоқ давлат университетининг 2018/2019 ўқув йилида магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг мутахассисликлар ва ўқитиш тиллари бўйича
ТАҚСИМЛАНИШИ
шифр Мутахассисликлар Жами Давлат грантлари асосоида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус кк ўзбек рус кк
17 Қорақалпоқ давлат университети 113
12 ўз.
95 кк.
6 рус.
33 4 1 28 80 8 5 67
шу жумладан, мутахассисликлар бўйича
1 5А111601 Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари) 4 1 1 3 3
2 5А112001 Жисмоний тарбия ва спорт машқларининг назарияси ва услубияти 4 1 1 3 3
3 5А120101 Адабиётшунослик
ўзбек адабиёти 6 2 2 4 4
қорақалпоқ адабиёти 6 2 2 4 4
4 5А120102 Лингвистика:
ўзбек тили 6 2 2 4 4
қорақалпоқ тили 6 2 2 4 4
рус тили 6 1 1 5 5
инглиз тили 6 1 1 5 5
5 5А120301 Ўзбекистон тарихи 4 2 2 2 2
6 5А120401 Археология 4 1 1 3 3
7 5А120502 Фалсафа (қўллаш соҳаси) 4 1 1 3 3
8 5А130101 Математика (йўналишлар буйича) 7 2 2 5 5
9 5А130103 Дифференциал тенгламалар ва математик физика 4 1 1 3 3
10 5А130202 Амалий математика ва ахборот технологиялари 4 2 2 2 2
11 5А140101 Биология (фан йўналиши буйича) 4 2 2 2 2
12 5А140103 Ихтиология ва гидробиология 5 2 2 3 3
13 5А140204 Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича) 4 1 1 3 3
14 5А140501 Киме (фан йўналиши бўйича) 5 1 1 4 4
15 5А140602 География (ўрганиш объекти бўйича) 4 1 1 3 3
16 5А220101 Журналистика (хизмат турлари бўйича) 4 1 1 3 3
17 5А230102 Иктисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 1 1 3 3
18 5А230901 Бухгалтерия хисоби (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 1 1 3 3
19 5А240101 Давлат ҳуқуқи ва бошқаруви (соҳалар бўйича) 4 1 1 3 3
20 5А630102 Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 1 1 3 3

 

Таҳлилий маълумот

Таярлаў курслары

Жаслардың Жоқары оқыў орынларында оқыўға болған қызығыўшылығын итибарға алып, оқыўшылардың улыўма билимлендириў пәнлери бойынша билимин асырыў ушын шараятлар жаратыў, сондай-ақ, кәсипке бағдарлаў мақсетинде университетимизде төлеў шәртнама тийкарында таярлаў курсларының жумыс алып барып атырғанлығын мәлимлеймиз.


Таярлаў курслары төмендеги пәнлерден шөлкемлестирилген:

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Физика
 4. Химия
 5. Биология
 6. География
 7. Тарийх
 8. Өзбек тили ҳәм әдебияты
 9. Инглис тили ҳәм әдебияты
 10. Немис тили ҳәм әдебияты
 11.   Рус тили ҳәм әдебияты
 12. Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

 

Манзил: Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласы академик Ч.Абдиров көшеси 1 уй. Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлери менен ислесиў бөлими.

Мүрәжат ушын телефон: (0361) 223-59-45

2018/2019 ўкув йили тест синовларининг натижалари бўйича ўтиш баллари (кундузги бўлим)

2018/2019 ўкув йили тест синовларининг натижалари бўйича ўтиш баллари

(энг юқори балл, Грант ўтиш балли, тўлов-Контракт ўтиш балли)

(Ўзбекистон Республикаси Таълим муассасалрига қабул қилиш бўйича Давлат Комиссиясининг 2018 йил
17 август кунги 6-сон баёни билан тасдиқланган)

ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

(кундузги бўлим)


Олий таълим муассасаси, таълим йуналиши Ўзбек гурухлари Коракалпок гурухлари Рус, козок ва туркман гурухлари
шифри номи Юкори балл Грант  ўтиш балли Контракт ўтиш балли Юкори балл Грант  ўтиш балли Контракт ўтиш балли Юкори балл Грант  ўтиш балли
1 5111018 Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари 131,5 106,4 77,1
2 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 176,9 160,7 141,8 169,4 153,5 121,2 174,8 149,5
3 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 151,5 148,3 132,6
4 5112000  Жисмоний маданият  106 101 76  – 102 88  –
Шу жумладан аёллар спорти йуналиши буйича  113 106 81
5120100 Филология ва тилларни укитиш:
5 ўзбек тили 176 144,3 127,2
6 қорақалпоқ тили 153,5 133,6 109,1
7 қозоқ тили 145,6 122,7
8 туркман тили 134,6 109,1
9 инглиз тили 159,9 157,6 133,1 166,1 157,5 121,9 142,2 128,8
10 немис тили 128,7 108,5 76,3
11 рус тили 137,7 114,5
12 5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар буйича) 157,8 148 115
13 5120300 Тарих (давлатлар ва минтакалар буйича) 181,5 147,3 126,4 184,8 151,1 136,8 126,3 124,9
14 5120500 Фалсафа 133,7 122 108,4
15 5130100 Математика 151,2 123,2 94,8 146,7 127,6 95,6 143,6 119,4
16 5130200 Амалий математика ва информатика 141,8 117,9 109,7 155,9 126,2 91
17 5140100 Биология  (турлари бўйича) 142,9 120,2 84,8 151 125,2 99,3 120,2 93
18 5140200 Физика 118,3 91 70,3 141 111,2 73,4 94,7 79
19 5140500 Киме 105 95 67,2 132,8 99,3 67,8 89,8 70,5
20 5140600 География 125 117,6 103,9 108,5 86,8 71,5
21 5140700 Гидрометеорология 108,2 102,4 70,4
22 5141000 Тупрокшунослик 118,6 108,5 89,5 139,6 109,2 81,8
23 5220100 Журналистика (фаолият турлари буйича) 119,6 103,1 80,9 150,5 136,4 99,1
24 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва сохалар бўйича) 132,7 132,7 99 148,4 135,5 73,5 130,9 130,9
25 5230600 Молия 147,6 147,6 83,7 170,9 151,3 87,2 143,9 143,9
26 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоклар буйича) 146,5 146,5 90,2 152,7 137,5 103,9 131,8 131,8
27 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари буйича) 208,2 208,2 118,2 195,6 189,4 150,6 155,6 155,6
28 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 109,6 105,3 81,4 125,7 112,5 86,7
29 5310200 Электроэнергетика 119,9 104,2 77,2 115,5 89,5 62,8
30 5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнология (тармоклар буйича) 101,3 97,3 70,3 80,8 70,8 58
31 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 121 108,7 79,2 133,1 87,9 72,3
32 5311500 Геодезия, картография ва кадастр 164,1 114,5 89,5 134,5 103,3 94
33 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 122,3 100,3 72,5 156,3 103,9 71,3
34 5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар 113,1 97,1 79,5
35 5320400 Кимёвий технология 111,9 78,6 65,2
36 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (тармоқлар бўйича) 99 88,9 67,3 124,2 100 88,2 98,2 83,9
37 5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 99,5 80,7 62
38 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 136,6 91,7 65,6 131,7 92,9 70,3
39 5340100 Архитектура 117,6 110,1 90,7 126,7 101,8 88,3 105,4 99,9
40 5340200 Бинолар ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 106,4 97,9 72,2 122,2 102,3 93,8 135,9 98,2
41 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 99,1 92,6 83,5 118,2 96,3 84,6
42 5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи 133,8 104,3 76,2 133,8 107,4 93 120,4 115,7
43 5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш 125,2 98,8 73,2
44 5340800 Автомобил йуллари ва аэродромлар 129,3 116,8 88,7
45 5610300 Туризм (хызмет бағдарлары бойынша) 98,7 92,1 82,8 135,8 112,9 85,1 135 121,7
46 5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 136,9 119,8 96,3 125,3 115,5 97,4
47 5630100 Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси 88,8 72,4 65,1 87 71,3 66,1

2018/2019 ўкув йили тест синовларининг натижалари бўйича ўтиш баллари (сиртқи бўлим)

2018/2019 ўкув йили тест синовларининг натижалари бўйича ўтиш баллари

(энг юқори балл, тўлов-контракт ўтиш балли)

(Ўзбекистон Республикаси Таълим муассасалрига қабул қилиш бўйича Давлат Комиссиясининг 2018 йил
23 август кунги 7-сон баёни билан тасдиқланган)

ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

                          (сиртқи бўлим)


Олий таълим муассасаси, таълим йуналиши Ўзбек гурухлари Коракалпок гурухлари
шифри номи Юкори балл грант  утиш балли контракт утиш балли Юкори балл грант  утиш балли контракт утиш балли
1 5112000  Жисмоний маданият 143 108 121 102
5120100 Филология ва тилларни укитиш:    
2 ўзбек тили 144 62  
3 қорақалпоқ тили   134,4 67,6
4 5120300 Тарих (давлатлар ва минтакалар буйича) 154,5 68,8 136,7 71,3
5 5140100 Биология  (турлари бўйича) 102,3 58,6 88 63,1
6 5220100 Журналистика (фаолият турлари буйича) 115,1 77,6 121,9 88,5
7 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва сохалар бўйича) 142 66,3 93 63,9
8 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоклар буйича) 87,3 65,2 122 65,1
9 5311500 Геодезия, картография ва кадастр 116,9 63,8 89,9 60,9
10 5630100 Экология ва атрофмуҳит муҳофазаси 76,4 62,8 75,3 58,7