Илимий бөлим баслығы:

Алланазаров Кеунимжай Жанназарович

861-2235987
k_allanazarov@karsu.uz

Тийкарғы ўазыйпалары:

  • Университет илимий-изертлеў  ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў жумысларын шөлкемлестиреди;
  • Университеттиң илимий-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў бойынша режелер дүзеди ҳәм олардың орынланыўын тәминлейди;
  • Университеттиң илимий-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў искерлиги бойынша факультет ҳәм кафедралардың искерлигин муўапықластырады;
  • Университет пенен республика кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелери, ӨзР ИА Илимий-изертлеў институтлары ҳәм орайлары, сондай-ақ, жетекши ЖООлары менен илимий-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық искерлик тараўында бирге ислесиў шартнамаларын дүзеди ҳәм олардың әмелге асырылыўын қадағалайды;
  • Университетте илимий әнжуманларды шөлкемлестириўде ҳәм өткериўде методикалық жәрдем көрсетеди ҳәм басшылық етеди;
  • Үлкен илимий хызметкер-излениўшилердиң ҳәм өз бетинше излениўшилердиң жоба, есаплары ҳәм норматив ҳүжжетлерин таярлайды ҳәм усынады, излениўшилер аттестациясын шөлкемлестиреди ҳәм өткереди.

 

Илимий бөлим хызметкерлери қурамы:

  1. Бөлим баслығы: Алланазаров Кеунимжай Жанназарович
  2. Студентлердиң илим-изертлеў жумыслары бойынша инженер: Мираметова Эльмира Қошмахамбетовна
  3. Техник: Тажетдинова Гулайым Сагалатдиновна