ЖАⱧАЛЫҚЛАР

 • «Истиқлол» балалар китапханасына саяхат

  Пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы қәнигелестирилген орта билим бериў мектебинде педагогикалық әмелият өтеп атырған Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика қәнигелигиниң студентлери Алишер Моятдинов ҳәм Фатима Ембергеновалар мектеп оқыўшылары менен биргеликте «Истиқлол» балалар дем алыў орайында жайласқан балалар кытапханасына мийманда болды. Ол жерде Сарыгул […]

 • Шаңарақлы қызлардың әмелиятқа үлгериўи қандай?

  Әмелиятшы студент жасларымыздың арасында шаңарақлы қызлар көпшиликти қурайды екен, оларда әмелият дәўири қандай өтип атырғанлығына қызықсындық. Базы қызлар әмелият дәўириниң шаңарақлы болғанлықтан қыйын болып атырғанын айтады себеби (балаға қараў, уй жумыслары, шай-аўқат таярлаў сыяқлы майда-шүйде жумыслардың бәршеси келинлер мойнына жүклетилген),  […]

 • Оқыўшыларды қайта таярлаў дөгерегин ашаман

  Илимазлардың айтыўына қарағанда оқыўшылар менен бирге ислесиўдиң 3 түри бар олар (қаттық қоллық, достана мүнәсебет, ҳәм де сардарлар арқалы оқыўшылар менен ислесиў) мине бул усыллар муғаллимниң оқыўшылар менен ислесиўдеги тийкарғы бағдарларының бири болып табылады. 23-санлы улыўма билим бериў мектебинде өндирис  […]

 • Белсенди ҳаял-қызларды басшылық лаўазымына таярлаў бойынша оқыў-семинары болып өтти

  Өзбекстан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети тәрепинен белгиленген ўазыйпалардың орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети ҳәм ҚМУ басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми тәрепинен университетте оқыў-семинары болып өтти. Семинардың тийкарғы мақсети –  республикамыздың социаллық-сиясий турмысына белсене қатнасып киятырған ҳаял-қызларды басшылық лаўазымларға таярлаў ҳәм олардың профессионаллық […]

 • Дүнья тиллери куни белгиленди

  Ҳәммемизге мәлим, 21-февраль – «Дүнья тиллери күни». Сол мүнәсибет пенен Университет мәлимлеме ресурс орайында «Китапқумарлар клубы» жетекшиси Раушан апа Қалмурзаева хәм Өзбек филологиясы «Жаслар ауқамы» жетекшиси Абдуламитов Бахриддинлардың басшылығында «Дунья тиллери күни» атап өтилди. Жыйналысты Китапкумарлар клубы жетекшиси Раушан Калмурзаева […]

 • Уллы өзбек жазыўшысына ҳүрмет

  Бүгин пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленип атырған уллы өзбек жазыўшысының Абдулла Қадирийдиң 125 жыллығына байланыслы университетимиздиң Мәденият сарайында «Өтмишке қайтып ис көриў – қайырлыдур» атамасындағы илимий-әмелий әнжуман болып өтпекте. Өзбек романшылығының тийкарын салыўшы, талантлы жазыўшы, публицист, шебер аўдармашы Абдулла […]

 • Конвенция проекти додаланды

  Елимизде жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдриятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылып келинбекте. Әсиресе, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы […]

 • Кубок жарыслары жуўмақланды

  Соңғы жыллары спорттың волейбол түри республикамызда жақсы раўажланып, ғалабалығы менен кең ен жайып бармақта. Ҳәзирги ўақытта елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланыў имканиятларына ийе болмақта. Жақында университетимизде ерлер арасында волейбол спорт түри бойынша  Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик […]

Университет жулдызлары

 • Sabirbaev Dastan

  Sabirbaev Dastan

  Islam Karimov atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Allamuratova Hurliman

  Allamuratova Hurliman

  Alisher Nawayi atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Ayimbetova Zamira

  Ayimbetova Zamira

  Prezident stipendiyasi iyesi

 • Sarsenbayev Dauletbay

  Sarsenbayev Dauletbay

  Abu-Rayxan Beruniy atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Matekeeva Aziza

  Matekeeva Aziza

  Mirza Ulug'bek atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Pirnazarov Nurnazar

  Pirnazarov Nurnazar

  Prezident stipendiyasi iyesi

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 40 ЖЫЛ

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 40 ЖЫЛ

Өзиниң әсирлер даўамында қәлиплескен халық даналығын, бийбаҳа тарийхый-мәдений естеликлерин, тәкирарланбас көркем өнерин, илим ҳәм билимлендириў ошағы болған мешит-медреселерин көздиң қарашығындай сақлап киятырған халқымыз ушын усындай уллы ҳәм муқаддес дәргайлардың бири Қарақалпақ мәмлекетлик университети болып табылады. Университет бүгинги күни республикамыздың сиясий, экономикалық, руўхый, социаллық, мәдений турмысының ажыралмас бөлегине, миллетимиздиң айнасына айланды. Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлигине 25 жыл толған быйылғы 2016-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылғанына 40 жыл толыўы халқымыз ушын......

Университет санлары

 • 25

  Доктор хам профессор оқытыўшылар саны

 • 10

  Факулетлер саны

 • 10

  Халық аралық проектлер саны

 • 9960

  Студентлер саны

Мәмлекетлик белгилер

Адрес :

 • 230112, Nukus city, Academician Ch. Abdirov streeet 1
 • 998-61-223-60-47, 998-61-223-59-25