ИКТдан пайдаланыў қағыйдалары

Информациялық тармақтан пайдаланыў тәртиби

Университеттиң ишки тәртип-қағыйдалары

Қарар ҳәм нызамлар

 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 апрелдаги «Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги 261-сон қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида Низом. 31.05.2018.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ва ҳудудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида Қатағон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 936-сон қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 ноябрдаги «Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 937-сон қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 31 июлдаги «Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни такомиллаштиришга доир Низомларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 526-сонли буйруғи.
 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли Қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 июньдаги «Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида»ги 393-сонли қарори.
 • Олий таълим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами (I тўплам).
 • Олий таълим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами (II тўплам).
 • «Вақт меъёрлари»нинг янги таҳририни тасдиқлаш тўғрисида.
 • «Ўзбекистон Республикаси Олийва ўрта махсус таълим вазирлигида фуқароларнинг ёзма ва оғзаки мурожатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида»ги Низомни тасдиқлаш ҳақида.
 • «Ўзбекистон Республикаси Олий таълим муассасалари битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида».
 • Вазирлик аппаратида иш юритиш ва ҳужжатлар ижроси назоратини ташкил қилиш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида.
 • Давлатолий таълим муассасасининг Намунавий Устави.
 • Вазирликнинг 2009 йил 6 майдаги 131-сонли буйруғига ўзгартириш киритиш тўғрисида.
 • Норматив ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида.
 • О мерах по укреплениб исполнительской дисциплины.
 • Олий таълим муассасаларибитирувчилариникучайтириш тўғрисида.
 • Олий таълим муассасалари талаблари ўқишини қўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисида НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасаларига кўзи ожиз абутерентларни қабул қилиш ТАРТИБИ.
 • Олий таълим муассасаларига қабул қилиш, талабалар қилиш, талабалар ўқишини қўчириш, қайта тиклеш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида.
 • Олий таълим муассасаларида бакалаврларнинг битирув малакавий ишини бажаришга қўйиладиган талабларни тасдиқлаш тўғрисида.
 • Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисида Н И З О М.
 • Олий таълим муассасаларининг кафедра ва деканатлари иш юритувида бўлган асосий ҳужжатларни соддалаштириш тўғрисида.
 • Олий таълим муассасаларинингмагистратурасиги қабулқилиштартиб тўғрисида НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасасаларида ягона кўп балли баҳолаш тизими буйича касбий (ижодий) имтиҳонларни ўтказиш ТАРТИБИ.
 • Олий таълим муассасасаларининг бакалавриатурага талабларни қабул қилиш тартиби тўғрисида НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасаси ички назорат ва Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурини рўёбга чиқаришнинг мониторингини амалга ошириш тўғрисидаги НИЗОМ.
 • Олий таълим муассасасининг Намунавий Ички тартиб қоидалари ҳамда Уставини тасдиқлаш ҳақида.
 • Олий таълим муассасасининг Намунавий Ички тартиб-қоидалари.
 • Олий таълим ҳақида низом.
 • Талабалар мустақил ишларини ташкил этиш тўғрисида.
 • Таянч (базавий) олий таълим муассасаси тўғрисида Низом.
 • Ўзбекистан Республикасы билимлендириў орынларында екинши ҳәм оннан соңғы тәлимдиалыў ҳаққындағы нызам.
 • Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010 жыл 18 июндағы 119 –санлы қарарының онынланыўы ҳаққында.
 • Ўзбекистон РеспубликасиВазирлармаҳкамасининг 2010 йил 18 июндаги «Олий таълим муассасаларига қабул қилиш, тартиблар ўқитишни кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларнитасдиқлаш ҳақида»ги 118-сонли қарори ижросини таъминлаш тўғрисида.
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 31 декабрдаги» Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳолатини баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 355-сонли қорари ижросини таъминлаш тўғрисида.
 • Ўзбекистон Ресубликаси Олий махсус таълим вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазири.
 • Ўқитиш тожик, қозоқ, туркман ва қирғиз тилларида олиб бориладиган айрим таълим йўналишлари бўйича кириш имтихонларини қабул қилиш ТАРТИБИ.
 • “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. №406, 14.09.2016.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 30 мартдаги «Олий таълим муассасаларида тадбирларни ташкил этиш шакллари ва уларнинг мазмунини бойитиш йўналишларидаги услубий тавсияларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 281-сонли буйруғи.

Ашық сабақ

Нызам

РЕЖЕЛЕР

Математикалық анализ
Функционаллық анализ
Алгебра ҳәм дифференциаллық теңлемелер
Әмелий математика ҳәм информатика
Улыўма физика
Ярым өткизгишлер физикасы
Биология ҳәм топырақтаныў
География
Экология ҳәм физиология
Финанслар
Экономика
Бухгалтериялық есап ҳәм аудит
Бизнести басқарыў
Улыўма экономикалық пәнлер
Қарақалпақ тил билими
Қарақалпақ әдeбияты тарийxы ҳәм фольклоры
Әдeбият тeориясы ҳәм оқытыў мeтодикасы
Журналистика
Түркий филологиясы
Өзбек филологиясы кафедрасы
Инглис филологиясы кафедрасы
Немис филологиясы кафедрасы
Рус филологиясы кафедрасы
Улыўма университетлик шет тиллер кафедрасы
Жәмийетлик пәнлер
Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими
Тарийх ҳәм археология
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы
Жынаят ҳуқықы, процеси ҳәм криминалистика
Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў
Пуқаралық ҳәм хожалық ҳуқықы
Спорт пәнлери
Дене тәрбиясы
Музыкалық тәлим
Педагогика ҳәм психология
Улыўма ҳәм органикалық химия кафедрасы
Физикалық ҳәм коллоид химия кафедрасы
Технология кафедрасы
Қурылыс кафедрасы
Архитектура кафедрасы
Электр энергетикасы кафедрасы

Мийнет шартнамасы

Қәнийгелигин асырыў ҳәм қайта таярлаў

Малака ошириш ва қайта тайёрлаш тўғрисида маьлумот тўлиқ ўз аксини топган ва ҳужжатлар нусха кўчириб олиш учун (pdf) файлда жойлаштирилган.

Жуклеу

Физикалық ҳәм юридикалық шахсларды қабыл етиў кестеси