Шет-ел қәнигелери менен тәжирийбе алмасыў

Бүгин руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық мәжилислер залында Химия-технология факультети профессор – оқытыўшылары ҳәм студент жаслары Украина Миллий Илимлер Академиясы А.А.Чуйко атындағы «Сырт жүзелер химиясы» институтының илимий хызметкери, химия илимлери кандидаты Андрийко Людмила Станиславовна қатнасында семинар – мәжилиси болып өтти. Семинардан мақсет-  шет елли алымлар менен пикир алмасыў, илимий ҳәм илимий – педагогикалық байланысларды күшейтиў, профессор – оқытыўшыларын химия илиминиң жетискенликлери менен таныстырыў, жас оқытыўшылардың докторлық диссертация (PhD) жумыслары бойынша мәсләҳат бериў ҳәм тәжирийбе алмасыў болып табылады.

Мәжилисти Химия- технология факультети деканы Б.Нурымбетов кирис сөз бенен ашып берди. Ол бүгинги күнде мәмлекетимизде илим ҳәм билимлендириў тараўындағы ерисилип атырған табыслар, жаңа инновацион идеялар ҳаққында айтып өтип, бундай тәжирийбе алмасыўлар өзиниң унамлы нәтийжелерин бериўине исеним билдирди. Соң Л.С.Андрийко химия илиминдеги жаңалықлар, жетискенликлер менен жыйналғанларды таныстырып өтти. Семинарда қатнасыўшылар өзлерин қызықтырған сораўлары менен белсене қатнасты. Семинар соңында Л.С.Андрийко семинар ҳаққында, студентлердиң пәнге, илимге  қызығыўшын айрықша баҳалап, жыллы пикирлерин билдирди.

Мағлыўмат ушын Л.С.Андрийко 2019 жыл март айының 11-22 күнлери аралығында Химия-технология факультетинде мийманда болады.

                                                 Гөззал Жалгасова,

                              Химия-технология факультети студенти

 

admin