ЖАⱧАЛЫҚЛАР

 • ЖАСЛАРДЫ ШАҢАРАҚ ҚУРЫЎҒА ТАЯРЛАЎДЫҢ СОЦИАЛЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРИ

  Халқымыз арасында шаңарақ ҳәм шаңарақтағы тәрбия, беккем шаңарақ қурыў ҳәм тағы басқа соларға уқсас түсиниклер кеңнен ен жайған. Бул хаққында әдебиятшы илимпазларымыз ҳәм философларымыздың да бахалы мийнетлери оғада көп. Ал психологияда илиминде болса ҳәзирги күнде шаңарақ психологиясы ҳәм жаслар темасы […]

 • Geografiya olamiga bir nazar

  Universitetimizda yoshlar tashabbuslarini qo’llab quvvatlash ,ularning qobilyatlarini namayon qilish darsdan bo`sh vaqdidan unumli foydalanish  maqsadida har hil tanlovlar muntazam o’tkazilib kelinmoqda.18-yanvar  kuni Tabiatshunoslik fakulteti qizlar yatoqxonasi talaba qizlari o’rtasida «Geografik  topishmoqlar»    mavzusidagi  interaktif o`yin  kecha o`tkazildi . Unda  geografiya  kafedrasi […]

 • Аралды қутқарыўға биз де үлес қосамыз

  Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети Қарақалпақстан аймақлық бөлими тәрепинен акция өткерилди. Арал теңизиниң қурғаған ултанына шөлге шыдамлы өсимликлерди егиў ҳәм дузлы қумлардың көтерилиўиниң алдын алыўда исленип атырған ийгиликли ислерге үлес қосыў мақсетинде 17-18-январь күнлери Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети Қарақалпақстан аймақлық бөлими тәрепинен акция […]

 • Факультетимиз қызлары «Зульфия» атындағы мәмлекетлик сыйлығыниӊ республикалық басқышында

  Усы жылдыӊ 16-январь күни Республикамыздыӊ белсенди ҳаял-қызларын ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў мақсетинде ҳәр жылы өткерилетуғын «Зульфия» атындағы мәмлекетлик сыйлығының республикалық таӊлаў басқышы болып өтти. Оған Университетимиздиң магистратура бөлими әдебияттаныў (қарақалпак әдебияты) қәнигелиги 2-курс магистранты Турсынгүл Отарова «Илим» бағдары, Қарақалпақ филологиясы факультети […]

 • Китап- ақылға ӽақы сорамайтуғын ең жақсы ғәзийне

  Қайсы заманда жасасаңызда китап  ѳз әӽимийетин жойытпайды. Китап- раўажланыўға жетелейди. Раўажланып атырған ӽәзирги заманда турли каншадан- канша техника, технологиялар жаратылмақта. Бирақ, олар китаптың орнын баса алмайды. Китап оқыған адамның жолы хамийше жарық болады. Университетимиз мәлимлеме ресурс орайында «Танысыңыз жаңа китаплар» […]

 • Университетте кеңейтирилген мәжилис болып өтти

  Жақында университеттиң мәжилислер залында кеңейтирилген мәжилис болып өтти. Оның күн тәртибинде тийкарғы еки: «Жоқары билимлендириўди раўажландырыўдың заманагөй тенденциялары: халықаралық тәжирийбелер ҳәм Ѳзбекстан әмелияты», «2018-2019-оқыў жылы биринши ярымында студентлер билимин баҳалаўда рейтинг қадағалаўлардың өткерилиў жағдайы» хаққындағы мәселелер қаралды. Күн тәртибиндеги биринши […]

 • Мен таңлаған кәсип

  Инсан өмирде еки нәрсени таңлағанда алжаспаўы керек. Бириншиси – өмирлик жолдас, екиншиси – кәсип. Себеби, таңлаған өмирлик жолдасың менен бахытлы болып жасаўың, таңлаған кәсибиңниң жетик қәнигеси болыўың керек. Дүньяда кәсиплердиң түри көп. Базыда ойланып қаласаң. Бирақ та, адамда қәлеў ҳәм […]

 • КӘСИБИҢ – ӨМИРЛИК АРҚАЎЫҢ…

  Дүньяда кәсиптиң түри көп. Оларды салыстырып қарасаң биринен екиншиси қызығырақ, биринен бири қыйынырақ, биринен екиншиси жақсырақтай түйиле береди. Бирақ, өмирде мине усы кәсиплер арасынан өзиң ушын арналған кәсипти таңлай алмасаң, көп дәккиге ушыраўың турған гәп. Гәпти узақтан алыўымның себеби, турмыста, […]

Университет жулдызлары

 • Sabirbaev Dastan

  Sabirbaev Dastan

  Islam Karimov atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Allamuratova Hurliman

  Allamuratova Hurliman

  Alisher Nawayi atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Ayimbetova Zamira

  Ayimbetova Zamira

  Prezident stipendiyasi iyesi

 • Sarsenbayev Dauletbay

  Sarsenbayev Dauletbay

  Abu-Rayxan Beruniy atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Matekeeva Aziza

  Matekeeva Aziza

  Mirza Ulug'bek atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Pirnazarov Nurnazar

  Pirnazarov Nurnazar

  Prezident stipendiyasi iyesi

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 40 ЖЫЛ

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 40 ЖЫЛ

Өзиниң әсирлер даўамында қәлиплескен халық даналығын, бийбаҳа тарийхый-мәдений естеликлерин, тәкирарланбас көркем өнерин, илим ҳәм билимлендириў ошағы болған мешит-медреселерин көздиң қарашығындай сақлап киятырған халқымыз ушын усындай уллы ҳәм муқаддес дәргайлардың бири Қарақалпақ мәмлекетлик университети болып табылады. Университет бүгинги күни республикамыздың сиясий, экономикалық, руўхый, социаллық, мәдений турмысының ажыралмас бөлегине, миллетимиздиң айнасына айланды. Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлигине 25 жыл толған быйылғы 2016-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылғанына 40 жыл толыўы халқымыз ушын......

Университет санлары

 • 25

  Доктор хам профессор оқытыўшылар саны

 • 10

  Факулетлер саны

 • 10

  Халық аралық проектлер саны

 • 9960

  Студентлер саны

Мәмлекетлик белгилер

Адрес :

 • 230112, Nukus city, Academician Ch. Abdirov streeet 1
 • 998-61-223-60-47, 998-61-223-59-25