ЖАⱧАЛЫҚЛАР

 • Университет оқытыўшылары қазақстанлы студентлерге сабақ өтип қайтты

  Усы жылдың 17-26-ноябрь аралығында университеттиң «Экономика» кафедрасы доценти А.Реймбаев ҳәм «Инженерлик коммуникациялар қурылысы» кафедрасы доценти Д.Жумамуратов Қазақстан Республикасындағы С.Байшев атындағы Ақтөбе университетинде болып, студентлерге сабақ өтип қайтты.   Бул хызмет сапары еки университет ортасында «Профессор-оқытыўшылар арасында академиялық мобиллик» бойынша дүзилген […]

 • Биринши дәрежели дипломы менен сыйлықланды

  Университетимиз оқытыўшысы инглиз тили ҳәм әдабияты кафедрасы филология илимлериниң кандидаты, доцент Сейтова Дәмегүл Утарбаевна «қуяш нуры» халық аралық  порталы тәрепинен шөлкемлестирилген халық аралық танлаўының  «Фотография и видео» номинациясында «Лес» жумысы ушын  биринши дәрежели дипломы менен сыйлықланды. Инглиз тили ҳәм әдебияты […]

 • Биринши дәрежели дипломы менен сыйлықланды

  Университетмиз оқытыўшысы инглиз тили ҳәм әдабияты кафедрасы филология илимлериниң кандидаты,доцент Сейтова Дәмегүл Утарбаевна, «қуяш нуры» халық аралық  порталы шөлкемлестирилген халық аралық танлаўының  «Фотография и видео» номинациясында  «Русские красавицы»   жумысы ушын  биринши дәрежели дипломы менен сыйлықланды. Инглиз тили ҳәм әдебияты кафедрасы  […]

 • Биринши дәрежели жарлығы менен сыйлықланды

  Университетмиз оқытыўшысы инглиз тили ҳәм әдабияты кафедрасы филология илимлериниң кандидаты,доцент Сейтова Дәмегүл Утарбаевна, «Қуяш нуры» халық аралық  порталы шөлкемлестирилген халық аралык танлаўының  «Педагогические проекты» номинациясында  «Использование метода «Цветок  лотоса»  на занятиях по английскому языку» жумысы ушын  биринши дәрежели жарлығы менен […]

 • Байрамда мектеп окыўшылары менен биргемиз

  8-декабрь Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик Конституциясы байрамы мүнәсибети менен «Нызам үстинлиги ҳәм инсан мәплерин тәмийнлеў – елимиздиң раўажланыўы ҳәм халық пәраўанлыгының тийкары» атамасында байрам кешеси шөлкемлестирилди. Өзбекстан  Республикасы Конституциясының 26 жыллық байрамы Тәбияттаныў факультети улыўма биология ҳәм физиология кафедрасы ҳәм Нөкис қалалық ХББ не […]

 • «Нызам үстинлиги ҳәм инсан мәплерин тәмийнлеў – елимиздиң раўажланыўы ҳәм халық пәраўанлыгының тийкары»

  Өзбекстан  Республикасы Конституциясының 26 жыллық байрамы Тәбияттаныў факультети улыўма биология ҳәм физиология кафедрасында жоқары көтериңкилик пенен күтип алынбақта. Өзбекстан ғарезсизликке ерискеннен соӊ, Республикамызда экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў мәселелерине итибар кушейип, өткен қысқа ўақыт ишинде төмендеги нызамлар қабыл етилди. Усы […]

 • Гидрофобия кеселлиги ҳаққында мектеп оқыўшылырына тусундирилмекте

  Қутурыў ямаса суўдан корқыў кеселлиги арнаўлы филтрлеўши вирус келтирип шығарады. Өған адам ҳәм бәрше ыссы қанлы ҳайўанлар тәсирлениўшеӊ болады. Кеселлик қозғатыўшысы Рабдо вирусына тийисли. Вирус нерв системасы клеткаларында арнаўлы киритпелер Бабеш Негри дәнешелерин пайда болыўы менен көбейеди. Вирус қутурған ҳайўанныӊ […]

 • Тил — миллет ғәзийнеси

  Қарақалпақ тили –Ана тилим Сениң узақлардың айланар жасың, Бабалардан жетип келген мийрасым, Қарақалпақ тилим ана тилимсең Ана тилим- сөйлегенде зибаним, Ана тилим-гурескенде қуралым, Баратырсаң әрманыма жетелеп, Ана тилим- мениң миллий ураным. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Тәбияттаныў факультети Улыўма биология […]

Университет галереяси

Университет жулдызлары

 • Sabirbaev Dastan

  Sabirbaev Dastan

  Islam Karimov atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Allamuratova Hurliman

  Allamuratova Hurliman

  Alisher Nawayi atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Ayimbetova Zamira

  Ayimbetova Zamira

  Prezident stipendiyasi iyesi

 • Sa'rsenbaev Dawletbay

  Sa'rsenbaev Dawletbay

  Abu-Rayxan Beruniy atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Matekeeva Aziza

  Matekeeva Aziza

  Mirza Ulug'bek atindag’i ma’mleketlik stipendiya iyesi

 • Pirnazarov Nurnazar

  Pirnazarov Nurnazar

  Prezident stipendiyasi iyesi

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 40 ЖЫЛ

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 40 ЖЫЛ

Өзиниң әсирлер даўамында қәлиплескен халық даналығын, бийбаҳа тарийхый-мәдений естеликлерин, тәкирарланбас көркем өнерин, илим ҳәм билимлендириў ошағы болған мешит-медреселерин көздиң қарашығындай сақлап киятырған халқымыз ушын усындай уллы ҳәм муқаддес дәргайлардың бири Қарақалпақ мәмлекетлик университети болып табылады. Универ-ситет бүгинги күни республикамыздың сиясий, экономикалық, руўхый, социаллық, мәдений турмысының ажыралмас бөлегине, миллетимиздиң айнасына айланды. Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлигине 25 жыл толған быйылғы 2016-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылғанына 40 жыл толыўы халқымыз ушын......

Университет санлары

 • 25

  Доктор хам профессор оқытыўшылар саны

 • 10

  Факулетлер саны

 • 10

  Халық аралық проектлер саны

 • 9960

  Студентлер саны

Мәмлекетлик белгилер

Адрес :